Beyond MBA talk

Deze talk helpt leiders van nu de bedrijven van de toekomst te creëren. Op basis van een betere balans tussen purpose en profit, een hoger bewustzijn en het toepassen van praktische leiderschapsprincipes om het beste in mensen naar boven te halen.

Er is op dit moment een belangrijke verandering gaande die zijn weerslag heeft op het bedrijfsleven. De behoefte aan vertrouwen neemt in de maatschappij toe en medewerkers zijn steeds meer op zoek naar betrokkenheid en uitdagend en zinvol werk. Bedrijven die succesvol willen zijn, doen er goed aan om deze behoeften als uitgangspunt te nemen en een balans te vinden tussen purpose en profit.

Het MBA-denken is hiermee op zijn retour. De financiële crisis is het bewijs dat focussen op winst juist leidt tot verlies. Er moet een hoger bewustzijn komen dat verder gaat dan het winstbejag op korte termijn. Huib Broekhuis schreef hierover het boek Beyond MBA. Een boek dat aanzet tot denken en reflectie en een appel doet op de bijdrage die u als leider wilt leveren aan een betere wereld. De inhoud van zijn boek heeft Huib vertaald naar een inspirerende talk die aanzet tot nadenken en aanspoort tot actie.

Opbouw van de talk

Thema’s die aan de orde komen in de Beyond MBA talk zijn:

  • Purpose en zingeving
  • Energie en plezier
  • Talentmanagement
  • Persoonlijk leiderschap en de noodzaak hiervan
  • Het einde van de hiërarchie
  • Een business model gebaseerd op (werk)geluk

Huib schetst deze thema’s op basis van zijn 20 jaar ervaring in de wereld van organisatieontwikkeling en leiderschap en toont zich kwetsbaar door het delen van zijn eigen proces, successen en grote blunders. Verwacht veel energie, inspiratie, food for thought en een moment van zinvolle bezinning.

Voor teams of de hele organisatie

Je kunt een Beyond MBA talk boeken voor jouw eigen team of organisatie. De talk duurt 60 minuten, maar is uit te breiden mocht jouw organisatie daar behoefte aan hebben. De exacte invulling van de talk stemt Huib uiteraard in overleg met je af. Je kunt hieronder contact met hem opnemen.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
huib-broekhuis
Huib Broekhuis
06 53 78 66 27