Nieuws – Godert Mollerus

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Vanaf vandaag kunnen organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid een beroep doen op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie levert daarmee een bijdrage aan gezonde, gemotiveerde en goed geschoolde werknemers, zodat deze makkelijker kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. Kortom, duurzaam inzetbare medewerkers. Organisaties mogen hiervoor een externe adviseur inhuren. Concreet kan dit bijvoorbeeld gaan om het bevorderen van een (leer)cultuur, het maken van een bedrijfs- of organisatiescan of het stimuleren van de in- en externe mobiliteit.

Subsidie

De ESF-subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000,- subsidie per aanvrager en de regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen die werknemers in dienst hebben. De subsidie aanvraag kan worden ingediend tot en met 7 november.

De subsidie is gericht op het leveren van een bijdrage aan het gezond en gemotiveerd houden van werknemers. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers behouden voor het steeds sneller veranderende werk. Dit creëert op de lange termijn economisch en sociaal gezien kansen voor de organisatie. Het effect is bovendien dat werknemers makkelijker inzetbaar zijn. En daarmee vergroten ze hun kansen op werk. Het gaat dus om een bijdrage aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

Duurzame inzetbaarheid volgens VDS

Duurzame inzetbaarheid krijgt vaak het stempel ‘negatief’. Volgens ons gaat het ergens anders om. Namelijk om de ontwikkeling dat er meer regie, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap wordt gevraagd van medewerkers. Daarom bekijken wij liever de positieve lijn van duurzame inzetbaarheid, die van  een visie op de toekomst van werkgever en werknemer.

We schreven eerder al een whitepaper met de titel ‘Maak werk van je talent’ over het thema duurzame inzetbaarheid waarin we het thema verkennen, onze ervaringen en inzichten delen en uiteraard doen we aanbevelingen over op welke manier organisaties rondom het thema hun voordeel kunnen doen. Op zo’n manier dat dit zowel goed is voor de individuele werknemer, de organisatie en de maatschappij in zijn geheel. En dat strookt dan weer mooi met de ambitie van het Ministerie van SZW op dit gebied.

15 oktober 2014
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
godert-mollerus
Godert Mollerus
06 53 27 60 08