Nieuws –

VDS maakt stappen in professionalisering ROI Methodiek

Wij vinden het heel belangrijk dat we in staat te zijn de waarde van leren aan te tonen. Daarom hebben we vorig jaar besloten om de beproefde ROI Methodiek van Jack en Patti Philips uit te rollen binnen onze organisatie. We streven ernaar onze klanten op gedegen wijze te helpen bij het bepalen van de waarde van leren in hun organisatie. Om dat te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat we blijven investeren in onze verdere professionalisering op het vlak ROI & learning.

In dat kader hebben twee medewerkers van VDS van 4 tot en met 8 november het ROI-certificeringstraject gevolgd. Aan de training is een praktijkopdracht gekoppeld waarin daadwerkelijk een ROI-studie wordt uitgevoerd. Wanner dit met goed gevolg wordt afgerond, is VDS twee gecertificeerde ROI-professionals rijker.

Begin volgend jaar zal wederom een aantal medewerkers opgeleid worden tot gecertificeerd ROI-professional.

Sander Kerstens en Angela de Bok hebben het traject in november gevolgd. Zij delen graag hun ervaring met het ROI-certificeringstraject:

Sander Kerstens, Consultant L&D: ‘Het ROI-certificeringstraject heeft mij het inzicht en de tools gegeven om de behoefteanalyse bij de klant te vertalen in concrete doelstellingen. En daarnaast het meetbaar maken van gedrag en resultaten congruent te maken. ROI is een werkende methode om de waarde van leren en de invloed op de business resultaten inzichtelijk te maken. Trots dat we hierin als VDS investeren!’

Angela de Bok, Bid Consultant: ‘Ik heb het ROI certificeringstraject als een grote verdiepingsslag ervaren. De kern van de methodiek werd binnen VDS al gedeeld. Door de training zijn de verschillende onderdelen verder uitgediept en kan ik met vertrouwen starten aan het uitvoeren van mijn ROI-studie en dit in de praktijk brengen voor klanten.’

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Maarten Tigchelaar

29 november 2013
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met: