BLOG – Huib Broekhuis

The weigh in – over draagvlak bij belangrijke beslissingen

Vorig jaar stonden wij voor de beslissing: gaan we verhuizen of verlengen we het huurcontract van ons pand nog een keer? Inmiddels zijn we twee weken aan de slag in ons prachtige, nieuwe onderkomen in Groenekan en graag deel ik met jullie hoe je tot zo’n besluit komt en wat dat doet met je organisatie.

Er waren voor ons drie belangrijke aanleidingen om ons pand aan de Weena in Rotterdam te verlaten.

  • Financieel
    Het bleek dat we veel geld konden besparen op onze huisvesting. Na 8 jaar Rotterdam zaten we inmiddels (mede doordat we een andere manier van werken hanteren) te ruim en daardoor te duur in ons jasje, waren de parkeerkosten fors opgelopen en was de bereikbaarheid van de binnenstad van Rotterdam er niet beter op geworden.
  • Identiteit
    Toen we 8 jaar geleden uit Breda-Prinsenbeek vertrokken richting Rotterdam was de belangrijkste overweging daarvan om een professionelere uitstraling te hebben. Een pand op een AA locatie, te midden van grote corporates op de Weena in Rotterdam leek toen een logische keuze. Inmiddels willen we graag een uitstraling die bij ons past. De afgelopen jaren gingen we in onze dienstverlening meer inside out werken, dus werken vanuit waarin wij geloven en erop vertrouwen dat dat de juiste klanten aantrekt. We wilden dat principe ook graag toepassen in onze huisvesting.
  • Onze mensen
    Wellicht wel de belangrijkste reden: bieden we onze mensen een “huis” waar men graag naartoe komt om te ontmoeten, te werken en te creëren? Het te grote, onpersoonlijke pand aan de Weena bood dat inmiddels helaas niet meer.

Oftewel, genoeg redenen om te gaan zou je hieruit kunnen afleiden!

En hoewel ik dus allemaal goede redenen om te gaan zag, bleef wel een stemmetje in mijn hoofd ronddwalen: “hoe voorkomen we dat we door een verhuizing, kostbare commerciële tijd verliezen doordat mensen hun aandacht gaan richten op de verhuizing in plaats van op onze klanten. Dat we (te) veel mensen gaan verliezen doordat we naar een andere regio gaan verhuizen. Oftewel, dat we weliswaar de kosten verlagen op huisvesting, maar aan de omzet kant fors achteruit gaan omdat we onze focus verliezen, talenten verliezen en kostbare tijd kwijt zijn aan het vinden en inwerken van nieuwe collega’s?”

It’s all about people!

Hoe voorkom je dat je mensen het gevoel krijgen dat het niet om hen gaat maar om de financiën? Dat ze geen stem hebben in de uiteindelijke beslissing? Dat ze zich gaan richten op de negatieve aspecten van een verhuizing in plaats van de mogelijkheden die het ze gaat bieden? In feite een heel simpel antwoord en toch een vaak overgeslagen stap! Betrek je mensen in het besluitvormingsproces.

Vraag hen naar de plussen en minnen van de voorgenomen verhuizing, laat hen zelf argumenten aandragen waarom we wel of niet zouden moeten verhuizen. Niet zozeer vanuit hun eigen belang, maar geredeneerd vanuit het belang van de organisatie. En dat is ook precies wat we gedaan hebben. Middels “het debat” – een werkvorm zoals vanuit het Multipliers concept –  zijn we met onze mensen in debat gegaan. De centrale vraag die beantwoord moest worden: “Is het goed voor VDS om per 1 september 2014 te gaan verhuizen naar Groenekan?” Een prachtig en zeer leerzaam proces! Niet in de laatste plaats ook voor mij omdat er argumenten werden aangedragen waaraan ik zelf nog niet gedacht had.

Weigh in

De uiteindelijke beslissing lag nog steeds bij mij, dat was bij aanvang van het debat ook duidelijk, maar na het debat en voor de beslissing, zei men unaniem: “wat er ook wordt besloten, ik begrijp de argumenten om wel en om niet te gaan verhuizen”. Oftewel, men was betrokken, had inspraak gehad en had begrip. Los van het feit dat de beslissing voor het individu nog steeds heel vervelend kon zijn, begreep men vanuit de het oogpunt van de organisatie de beslissing wel. Er was dus een “weigh in” gecreëerd.

Samenwonen in Groenekan

En ja, zoals uit de inleiding duidelijke mag zijn, besloten we te gaan verhuizen. Naar Groenekan (Utrecht) nog wel. Want soms komt er een opportunity voorbij waarvan je gevoelsmatig beseft: hier moeten we wat mee. Met Gooiconsult, ROINavigator en EMC hebben we de sprong gewaagd om te gaan samenwonen. Op een prachtige locatie realiseren we zo de plek waar vooraanstaande organisaties op het gebied van learning & development onder één dak kunnen werken. De plek waar we onze klanten graag uitnodigen om laatste inzichten te delen of om met hen eens flink te sparren onder het genot van goede koffie. De plek waar we elkaar kunnen uitdagen en inspireren. De plek waar HRD professionals hun vakgenoten ontmoeten. Kortom, de plek waar we de mooiste dingen kunnen creëren. Waarbij alle bewoners van het pand trouwens gewoon als zelfstandige organisaties blijven opereren. Dwars door elkaar, geen vaste werkplekken en vanuit de gedachte: ontmoeten, werken en creëren zijn we dus per 1 september woonachtig in Groenekan.

En die uiteindelijke weigh in –  die met het debat creëerden – heeft geleid dat de verhuizing als iets positiefs werd ervaren, dat men de kansen zag en dat men vertrouwen had dat de goede beslissing was genomen. De verhuizing werd van iets “vervelends, engs, onzekers” een kans.

Natuurlijk, voor een aantal collega’s heeft de verhuizing ertoe geleid dat ze op zoek zijn gegaan naar een andere baan in de regio Rotterdam. Dus helaas hebben wij ook een aantal dierbare collega’s moeten verliezen. En toch zijn die collega’s tot het laatste moment gemotiveerd om nog een bijdrage te leveren aan VDS in plaats van boos en gefrustreerd af te haken.

Ogenschijnlijk simpel

Het klinkt zo simpel en als een open deur: betrek je mensen bij belangrijke beslissingen! Maar hoe vaak doe je dat nu echt in je eigen organisatie of je team? Ja, vaak wordt bij niet majeure beslissingen de mening gevraagd van de collega’s. Maar hoe vaak doe je dat echt bij strategisch of operationeel belangrijke beslissingen? Hoe betrokken voelen mensen zich bij die beslissingen? Denk je eens in dat mensen zich écht betrokken voelen bij een beslissing en dat de executie van die beslissing daardoor soepel verloopt. Stel je eens voor dat je de collectieve intelligentie van je mensen echt gebruikt, zien dan wellicht bepaalde beslissingen er anders, beter uit?

Welkom

Ik ben in ieder geval ontzettend trots op onze mensen die ervoor gezorgd hebben dat we “tijdens de verbouwing de winkel open hebben gehouden”, trots op de inzet van al die collega’s die ervoor gezorgd hebben dat we verhuisd zijn en uiteindelijk trots op onze nieuwe locatie! Graag nodig ik je uit voor een kop koffie in ons nieuwe pand! We willen daar immers, ontmoeten, werken en creëren. Met en voor onze klanten!

Groenekan 600x225

12 september 2014
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Huib nijenrode presentatie eo kleur
Huib Broekhuis
06 53 78 66 27