BLOG –

Traineeship van de toekomst

Anno 2015 worden organisaties meer dan ooit uitgedaagd in het aan trekken van ‘bright young professionals’. Elke organisatie wordt in toenemende mate uitgedaagd het maximale potentieel uit de (diversiteit van) mensen te halen, waarbij informele netwerken belangrijker worden dan hiërarchische structuren.

De instromende jonge professionals kennen een ander werkethos dan generaties hiervoor en worden op andere wijzen gestimuleerd. En in de L&D markt zijn termen als ROI, m-learning, 70:20:10, gamification en community learning niet meer weg te denken. Al deze veranderingen, en wellicht nog vele meer, maken het dat veel organisaties nu nadenken over het bestaansrecht van hun traineeship als ‘talent magnet instrument’ en de vorm waarin deze is gegoten. En wat denk jij? Hebben traineeships als ‘talent magnet instrument’ volgens jou nog bestaansrecht?

Ons antwoord is ‘ja’!

Wij zijn er sterk van overtuigd dat een traineeship, in welke vorm ook, een noodzakelijk strategisch instrument blijft om talenten aan te trekken. Daarbij zien wij dat tenminste drie aspecten een belangrijke rol spelen:

1. Traineeships hebben een positieve ROI
Uit het onderzoek dat bureau Become a trainee in 2010 onder 330 trainees in 56 bedrijven en 13 landen heeft uitgevoerd blijkt dat traineeships een positieve ROI hebben, mits een aantal kernonderdelen adequaat zijn ingericht.

2. De afwezigheid van een traineeship verlaagt de aantrekkelijkheid van de organisatie
De aanwezigheid ervan biedt dan ook niet zozeer een concurrentievoordeel, maar de afwezigheid is wel degelijk een concurrentienadeel. Daarmee is een traineeship in feite een hygiëne factor in het aantrekken van jonge professionals.

3. Een traineeship raakt belangrijke drijfveren van GenY en GenZ én geeft de organisatie (daarmee)veranderpotentieel
Door het concept traineeship te zien als een veranderprogramma, creëert de organisatie een in potentie zeer sterke ‘veranderkatalysator’. Het is daarbij van belang om de drijfveren en kwaliteiten van trainees bewust te bundelen, te richten op uitdagingen in de organisatie en vervolgens de trainees begeleid de ruimte te geven om hun potentieel maximaal aan te spreken.

Wil je als organisatie jonge talenten aantrekken en ontwikkelen? En deze talenten aan je organisatie binden?
Dan zal je hoe dan ook én meer dan ooit bij het ontwerpen van een eigentijdse traineeship rekening moeten houden met de behoeften, (leer)voorkeuren en waarden van de verschillende generaties die nu werkzaam zijn binnen de organisatie. Ik schreef een whitepaper waarin de belangrijkste elf overwegingen beschrijf die van belang zijn bij het ontwerp van een traineeship van de toekomst. Je kunt hem hiernaast downloaden.

1 april 2015
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met: