BLOG – Huib Broekhuis

De toekomst van de trainer

De vraag of de trainer in zijn klassieke vorm nog bestaansrecht heeft, nu en in de toekomst, borrelt op verschillende plekken online, maar ook tijdens onze klantgesprekken steeds vaker op. Thema’s als ‘het nieuwe leren’, krappere opleidingsbudgetten en generatieleren voeden deze discussie.

Volgens mij blijft de rol van de trainer, ook in de toekomst, onveranderd belangrijk. De vorm waarin de trainer traint, is zeker aan verandering onderhevig. De trainer kan op knoppen drukken in het menselijk brein of in het hart, waardoor verandering echt mogelijk is. We zien bij deelnemers graag resultaten als een verandering in attitude, meer verantwoordelijkheid bij het behalen van resultaten en doelstellingen en commitment aan het bedrijf. Overtuigingen, gedachten en gedrag (en de bewustwording hierin) spelen in dit proces een belangrijke rol en worden door de juiste trainer geprikkeld en bewerkstelligd.

Geen gedragsverandering door e-learining

Door de economische crisis, de digitale revolutie en de nieuwe generatie doen we dit niet meer in een klaslokaal in een aantal dagdelen. We gaan online leren. Maar met online leren, zoals e-learning, bewerkstellig je geen veranderingen in gedrag. Hiermee kun je het kennisniveau verhogen en dat is efficiënt, maar alleen daarmee krijg je niet het gewenste resultaat. Naast e-learning blijft een trainer noodzakelijk.

Leren met je vakgenoten

Leerplekleren krijgt meer en meer betekenis omdat je daarmee direct een link kan leggen naar je eigen dagelijkse praktijk. Bovendien leer je het beste wanneer je met vakgenoten in contact staat. Intervisie, buddy systemen, we kennen ze allemaal. Maar zonder trainer is er niemand om te sturen en om de helicopterview voortdurend te bewaken.

Echt bijdragen

En hoe combineren we die leervormen nou? We willen efficiënt en resultaatgericht leren. Dat is niet alleen een wens van opdrachtgevers, maar ook zeker van de trainingsbureaus. Daar doen we het allemaal voor. Niet perse om zakken te vullen (al blijft brood op de plank noodzakelijk), maar wel om echt bij te dragen. We willen dat organisaties echt bijdragen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door de enorme ontwikkelingen in de technologie kunnen we technisch steeds meer en proberen we de kosten op trainingen en opleidingen drukken. E-learning is eigenlijk al weer geschiedenis. Het helpt voornamelijk om kennis over te dragen maar zoals eerder gezegd met alleen kennis breng je geen gedragsverandering tot stand. Ik pleit voor een voortdurende co-creatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. De tijd dat kennis van zaken bij één partij ligt is al lang verleden tijd. We zijn samen verantwoordelijk voor verandering binnen trainingsland en moeten samen nieuwe effectieve trainingen ontwikkelen.

Online leren

Een van de mogelijke tools is online leren. Hier hebben bijvoorbeeld WebEx en Adobe heel mooie producten voor. We komen niet meer samen in klaslokalen, we komen online samen. We besteden geen 8 uur op een dag, maar ongeveer 2 tot 4 uur. We hebben geen reistijd meer, we kunnen direct inloggen. We ontmoeten elkaar en daarbij is altijd een trainer (mét verstand van online training) aanwezig. We delen documenten, kunnen acties en reacties weergeven, we stellen vragen, we zien elkaar door middel van webcam. Alle mogelijkheden die we in een klassikale training kennen, zijn net zo goed online te faciliteren. We stellen vragen en geven aan dat een pauze nodig is. We werken in subgroepen en geven elkaar feedback.

Samen verder

In Engeland heeft deze vorm van leren al een vlucht genomen, vanwege de enorme afstanden in het land. Aan ons om kennis en ervaring van de Engelsen over te nemen en de rendementen van deze tool te testen. En dat is waar het om gaat. De trainingsbureaus hebben niet altijd meer kantklare oplossingen. We moeten testen en op zoek gaan de beste methodes. Een snel veranderende wereld dwingt ons daartoe. Samen proberen, samen evalueren, samen verder gaan.

Zoals vds al jaren betoogt, gaat het om de relatie tussen bureau en opdrachtgever. Pas dan kan echt verschil gemaakt worden. We moeten elkaar een beetje ruimte gunnen en in volledige transparantie werken. Slechts dan, kunnen we echt tot resultaat komen en de trainingswereld veranderen!

 

1 september 2012
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Huib nijenrode presentatie eo kleur
Huib Broekhuis
06 53 78 66 27