BLOG –

Een verbindend gesprek: 10 belangrijke elementen

Performance Management is bij het uitstek het juiste middel om samen bewust stil te staan bij het talent van mensen en deze talenten te erkennen en optimaal te benutten. Dat het traditionele Performance Management, gericht op het evalueren en beoordelen van prestaties, hieraan niet voldoet, is inmiddels ook al tot de meeste leiders doorgedrongen. Ook zij kiezen er steeds meer voor om simpelweg terug te gaan naar de bedoeling: terug naar de open en informele gesprekken, weg van de onnodige systemen of procedures.

10 elementen voor een écht verbindend gesprek

Tuurlijk is het niet voor iedereen gemakkelijk om persoonlijke vragen te stellen als ze dit van nature niet gewend zijn, maar oprechte aandacht is essentieel. Mensen prikken er snel genoeg doorheen als interesse geveinst wordt. Onderstaande TeDx-talkvideo van Celeste Headlee biedt 10 elementen voor een écht verbindend gesprek. Het toepassen van deze 10 elementen leidt tot Performance Management gesprekken die echt motiveren, betekenis hebben en impact hebben. Bij sommige leidinggevenden gaat dit vanzelf en sommige hebben daar meer hulp bij nodig.

Hoeveel winst valt er voor jou of je organisatie te behalen met Performance Management?

Er valt veel te winnen wanneer binnen Performance Management de nadruk wordt gelegd op een waardevolle (en continue) dialoog met de medewerker over potentieel, rolinvulling, ambities en mogelijkheden. En hoe je het ook wendt of keert, ik ben van mening dat het startpunt voor een verbindend gesprek bij de leidinggevende ligt.

Het is aan de leidinggevenden om duidelijk te maken en te laten voelen dat zij ook daadwerkelijk de intentie hebben om samen met hun mensen de zoektocht naar onbewuste talenten/kwaliteiten aan te gaan en daarmee onbenut potentieel te activeren. Het afvinken van een KPI –en gedragslijstje voldoet niet meer, leidinggevenden moeten echt gaan opstaan als coach.

Beheersen de leidinggevende binnen jouw organisatie deze elementen voldoende? Wij bieden (individuele) coaching en workshops om de managers binnen jouw organisatie beter te equiperen in het inzetten en ontwikkelen van de talenten hun medewerkers. Neem contact op met mij om te bespreken wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie.

5 november 2017
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met: