Unlocking Marketing Potential

Hoe oefen je als marketingafdeling meer invloed uit in de complexe organisatieketen?

Met het Unlocking Marketing Potential traject. Een traject dat een succesvolle integrale aanpak voor marketing professionals is gebleken. We werken op basis van het Business Model Canvas, waarbij alle belangrijkste marketing kennisgebieden aan de orde komen.

Marketing professionals slijpen binnen dit programma hun competenties bij en leren tevens een solide marketingplan te ontwikkelen dat past binnen de dynamiek en de ambities van de afdeling. Een maatwerkaanpak gericht op de dagelijkse praktijk van de medewerkers waarbij je groeit als team en daardoor betere resultaten boekt

Persoonlijk contact

Meer weten? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Naomi van der Graaff

Bekijk het profiel van Naomi

Het programma

Het traject Unlocking Marketing Potential biedt marketingprofessionals een maatwerk ontwikkeltraject op basis van het Business Model Canvas. Alle belangrijke marketing kennisgebieden komen aan de orde en de relaties tussen deze gebieden worden zichtbaar. Ook leren medewerkers aan welke knoppen ze kunnen draaien om het resultaat te beïnvloeden.

Er zijn 3 werkzame bestanddelen die synergie laten ontstaan gedurende het ontwikkelproces:
1. Markt: meer focus aanbrengen op de marktontwikkelingen en vanuit een eagerness proactief oplossingen bedenken.
2. Keten: betere resultaten boeken door jezelf bewust te zijn dat je onderdeel bent van een keten en elkaar nodig hebt om succesvol te zijn
3. Professionaliseren: doorlopend vergroten van vakmanschap en persoonlijk leervermogen. Individuele motivatie om een extra stap te zetten.

Zo ontstaat een integrale aanpak van inhoud en competentieontwikkeling om als team te groeien en resultaten te boeken.

Wat levert het op

  • Specifieke marketingcompetenties die via de inhoudelijke lijn ontwikkeld zijn.
  • De competenties om waardeproposities te bouwen en klantbekwaam te denken.
  • Teamontwikkeling: gezamenlijk resultaten boeken op basis van ieders accountability.
  • Een directe koppeling naar de eigen motivatie (Live your Why).
  • Tools om in de complexe keten invloed uit te kunnen oefenen.
  • Een solide marketingplan als eindresultaat van een Integrale aanpak vanuit de praktijk.

Het ontwikkeltraject heeft een vast ritme en focus in het programma. Elke cyclus behandelt de drie verschillende werkzame bestanddelen: markt, keten en professionaliseren. Elke cyclus heeft hetzelfde ritme, dezelfde begeleiders en hetzelfde basisprogramma en wordt aangevuld met specifieke inspiratie en innovatiesessies die op dat moment en in dat stadium van ontwikkeling nodig zijn.

Individuele intakes tussen procesbegeleider, leidinggevende en medewerker waarin ontwikkelpunten besproken worden in relatie tot hun vakmanschap en het programma. Dit is een eerste stap naar sterke betrokkenheid en eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling.

Groepsworkshop ‘Start with why, Live your Why’: Als mensen vanuit hun eigen kracht bijdragen, zijn ze vele malen gemotiveerder en voelen zij zich verantwoordelijker voor hun eigen prestatie en daarmee hun bijdrage aan de collectieve ambitie. Om deze kracht naar boven te krijgen, starten wij met een inspirerende groepsworkshop, genaamd “Start with why, Live your Why”. Vervolgens dienen de groepsworkshops om rondom markt(oriëntatie) en keten vanuit de individuele marketingopdrachten kennis te delen en zo de collectieve intelligentie te vergroten.

Sportschoolsessies op basis van de individuele doelstellingen, de intakes en de groepsworkshop, richten we de sportscholen zo in dat marketingkennis gecombineerd wordt met individuele commerciële ontwikkeling. Tijdens de sportschool (high impact learning) richten we diverse ‘toestellen’ in om voor een ieder te professionaliseren waar nodig. Al naar gelang behoefte kiezen de medewerkers hun individuele programma.

Reflectie met leidinggevende: per cyclus van een groepsworkshop en sportschoolsessie vindt tevens een reflectie met leidinggevende plaats om hem/haar te faciliteren bij de borgende en coachende rol in dit proces.

Add-ons op het programma

Mogelijk vraagt jouw situatie om variaties aan deze aanpak. Vanzelfsprekend zijn we in staat en bereid om het programma op jouw situatie en organisatie toe te spitsen.

Meer weten over de mogelijkheden of toepassingen? Neem direct contact op!

De methode

Business Model Generation

We werken op basis van de Business Model Generation methode (Ostenwalder&Pigneur), waarbij alle belangrijkste marketing kennisgebieden aan de orde komen (segmentatie, waarde propositie, kanalen, klant relatie, revenu stromen, kernactiviteiten, kernbronnen, kernpartners en kosten). Door informatie over al deze onderdelen samen te brengen in een Business Model Canvas, worden de relaties tussen alle onderdelen zichtbaar en leren mensen aan welke knoppen ze kunnen draaien om het resultaat te beïnvloeden.

Tijdens het programma is er vier maal een algemene Business Model Generation sessie. In deze sessies maken we nieuwe business modellen.

Bij het inzetten van Business Model Generation maken we per leersessie gebruik van literatuur.

Sommige van de referenties worden intensief gebruikt (Business Model Generation, The New experts), en anderen alleen als dit nodig is (bijvoorbeeld Start with why of Agile product management.
Klik hier voor een overzicht van literatuur die vaak wordt ingezet.

Sportschool sessies

Sportschool sessies zijn “On-demand” leersessies en op de persoon gerichte ontwikkeling in korte tijd. Er wordt geoefend met een hoge intensiteit (kleine groepjes, 1 dagdeel per sessie) op basis van individuele behoefte.

De definitieve inrichting van de toestellen worden door VDS op maat ontwikkeld op basis van uitkomsten van de driegesprekken en vinden de basis in de business learning cases.

6 redenen waarom het werkt

Samen duurzaam ontwikkelen
We werken niet aan incidentele inspiratie, maar aan structurele verbetering in het gehele team. Daarin is de rol van medewerkers en leidinggevenden zowel ‘lerende’ als ‘leraar’.

Marketing is in beweging
De wereld van marketing is enorm veranderd. Van plannen naar leren. Van vertellen naar betrekken. Wij brengen kennis in en helpen elk individu om zichzelf naar buiten te brengen.

Autonomy, mastery en purpose
Echte motivatie komt van binnenuit. Het individu staat daarom centraal. De omgeving kan dit faciliteren en de rol van de leidinggevende is daarbij fundamenteel.

Van individu naar ketendenken
Als mensen in hun kracht staan, kunnen ze optimaal bijdragen aan het team. Dus we starten in elke stap bij het individu om van daaruit de verbinding te leggen met (de rol in) de keten en het gezamenlijke doel.

Ambitie zet mensen in beweging
Door ambitie raken mensen gefocust. Ambitie daagt mensen uit om meer uit zichzelf te halen. Ambitie is dan ook een belangrijk ankerpunt voor team en individu.

70:20:10 filosofie
Wij werken vanuit de 70:20:10 filosofie. Leren tijdens Unlocking Marketing Potential vindt dus voor 70% informeel (on thejob) plaats, voor 20% door feedback en 10% van het leren gebeurt door middel van formeel leren (training).

Referenties

Neem contact op met Naomi van der Graaff over Unlocking Marketing Potential

Terug naar productoverzicht