Trainingsveld

Trainingsveld is de procesaanpak voor het inbedden van continu leren op de werkvloer op een snelle, efficiënte en flexibele wijze. Het praktijkgericht trainen van vaardigheden en gedrag, waarbij de leidinggevende als facilitator fungeert, helpt medewerkers ontwikkelen op precies die punten waar de ontwikkeling gewenst is. Een bewezen concept op basis van meer dan 1.000 ervaringen met teams.

Door de leidinggevende te ontwikkelen in de rol van facilitator en de ruimte om de thema’s van de trainingsvelden aan te laten sluiten op de ontwikkelbehoeftes van het team, ontstaat er een praktijkgerichte boost in het leren op de werkvloer tegen een geringe investering. Trainingsveld biedt hiermee niet alleen ontwikkeling in de gewenste vaardigheden, maar ook de ontwikkeling van een cultuur van continu (van elkaar) leren.

Persoonlijk contact

Meer weten? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Margot Grimberg

Bekijk het profiel van Margot

margot-grimberg

Het programma

Met Trainingsveld zijn team en leidinggevende voortdurend aan het trainen met relevante cases uit de dagelijkse praktijk. Door de steeds terugkerende interventies zijn de effecten van de training blijvend. Geschikt voor alle teams van grote of kleine organisaties.

Trainingsveld is een continue aanpak als het gaat om het ontwikkelen van een team naar een optimaal samenwerkend en presterend geheel. Centraal staat de rol van de leidinggevende die als taak heeft teamleden te motiveren, het beste uit hen naar boven te halen en goed samen te laten werken.

De Trainingsveld methodiek is opgebouwd uit drie stappen: een intake, de voorbereiding van de leidinggevende(n) en de eigenlijke Trainingsvelden. In de Train de Trainer krijgt de leidinggevende inzichten en tools aangereikt om zelf als coach voor zijn team op te treden. Tijdens het Trainingsveld behandelt de leidinggevende samen met een professionele acteur vragen uit de praktijk met behulp van theorie en intensieve praktijkoefeningen.

Wat Trainingsveld oplevert

  • Ontwikkeling van alleen die vaardigheden die aandacht behoeven, doordat praktijkcases en individuele leerdoelen centraal staan.
  • Focus en ritme in de ontwikkeling van medewerkers door regelmatig als team te trainen met relevante casuïstiek.
  • Ontwikkeling van faciliterende coaching vaardigheden van de leidinggevenden.
  • Meer openheid en transparantie tussen leidinggevende en medewerkers doordat de leidinggevende actief participeert in het Trainingsveld (coachend i.p.v. sturend leiderschap).
  • Het aanleren en ervaren van werkvormen die ook buiten de Trainingsvelden goed inzetbaar zijn om het continu leren in te bedden in de dagelijkse manier van werken
  • Een zeer praktijkgerichte leeroplossing tegen een geringe investering.

Deze is afhankelijk van het aantal leidinggevenden en teams dat je met de Trainingsveldmethodiek aan de slag wilt laten gaan.

1 tot 4 leidinggevenden?
We organiseren een compacte voorbereiding op het eerste Trainingsveld van 4 uur, waarbij de essentiële onderdelen van coachend faciliteren aan bod komen en waarbij we het eerste Trainingsveld voorbereiden.

Geschikt voor:
kleinere organisaties, leidinggevenden met veel ervaring in faciliteren, Trainingsveld thema’s die specifieke aandacht vereisen

Meer dan 5 leidinggevenden?
We organiseren een uitgebreide Train the Trainer dag waarbij naast de essentiële onderdelen van coachend faciliteren ook veel aandacht is voor het oefenen op basis van persoonlijke leerdoelen.

Geschikt voor:
organisaties met veel teams, leidinggevenden die het coachend faciliteren eigen willen maken, organisaties die meerdere Trainingsvelden organiseren voor elk team

Trainingsveld: vanaf 4x echt effectief

Het concept Trainingsveld bestaat uit een jaarstructuur van 4 Trainingsvelden. Het eerste jaar is dit inclusief TtT. Vanaf het tweede jaar zijn het 4 TV’s.

Onze ervaring is dat zo het continu leren ingesleten wordt, medewerkers elkaar op de werkvloer makkelijk om hulp vragen en dat thema’s die aandacht behoeven ten minste een paar keer paar jaar al een vaste plek hebben om mee te oefenen. Daarnaast ontwikkelt de leidinggevende zich steeds verder in zijn coachend / faciliterend leiderschap, wat de ontwikkeling van de medewerkers op de werkvloer sterk ten goede komt.

Meer weten over de mogelijkheden of toepassingen? Neem direct contact op!

De methode

8 redenen waarom het werkt

Focus en ritme
Trainingsveld biedt een infrastructuur en methodiek om gedrag van medewerkers continu te ontwikkelen op actuele thematiek, op vaste momenten en in hun eigen praktijk.

Potentieel benutten
Door de actieve rol van de leidinggevende krijgt deze scherp zicht op de talenten in – en de ontwikkeling van zijn team. Onbenut potentieel wordt op deze manier zichtbaar en benut.

Optimale verbinding
Wij geloven in het succes van een goede verbinding tussen deelnemer en leidinggevende. In Trainingsveld is dit de sleutel tot succes. De leidinggevende en zijn medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het te behalen resultaat.

Ervarend leren
De toepasbaarheid van het geleerde is groot doordat de eigen praktijk in het Trainingsveld centraal staat.

Leren van elkaar
Het team leert maximaal van elkaars ervaringen en onderlinge coaching. Er is veel ruimte voor reflectie, feedback en open communicatie, wat bijdraagt aan de leercultuur.

Themakeuze
Het thema van het Trainingsveld wordt bepaald op basis van de leervragen in het team of de organisatie. Hierdoor wordt er altijd gewerkt aan het thema dat voor het team op dat moment het meest relevant is.

70:20:10 filosofie
Bij VDS omarmen wij de 70:20:10 filosofie. Wij geloven sterk in leren in de praktijk en leren van elkaar en hebben dit de basis gemaakt van de Trainingsveld methodiek.

Van strategie naar gedrag
Trainingsveld is voor leidinggevende een middel om de koppeling te maken tussen strategische doelen/organisatieverandering en gedragsontwikkeling.

Referenties

Neem contact op met Margot Grimberg over Trainingsveld

Terug naar productoverzicht