Wanneer bel ik vds?

Dagelijks spreken wij met HR en Learning & Development professionals over de vraagstukken die hen bezig houden. Samen gaan we dan op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen waar zij voor staan. We merken dat er veel overeenkomsten zjn tussen de thema’s waarover deze professionals zich buigen. We hebben ze daarom op een rij gezet. Herken je er één of meerdere? En heb je behoefte om daar eens vrijblijvend over te praten? Bel ons dan.

01

Hoe krijg ik meer energie en synergie in mijn team?

Lees meer

In veel organisaties wordt veel energie verspilt. Onduidelijke verwachtingen, onuitgesproken meningen, reorganisaties, angst om te zeggen wat je vindt, wantrouwen in de leiders. Daarmee is dus in de eerste plaats de vraag waar nu het energieverlies optreedt en wat er in zakelijk opzicht als op te lossen ‘probleem’ wordt beschouwd. We kunnen dat voor snel inzichtelijk maken met de energiescan. En dan samen bepalen op welke manier de energie terug te brengen is. Terugkerende onderdelen blijken daarbij de volgende te zijn: een inspirerend hoger doel of visie, bewuster leiderschap, congruentie tussen woorden en daden, talenten van mensen aanspreken, een cultuur van openheid, vertrouwen en respect en gezamenlijke successen boeken.

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Huib Broekhuis

Bekijk het profiel van Huib

huib-broekhuis
02

Hoe help ik mijn managers in hun rol in tijden van verandering?

Lees meer

Eigenlijk is verandering inmiddels de enige constante. Mensen, de omgeving, klanten en collega’s stellen iedere dag opnieuw hogere eisen aan dienstverlening en aan producten die jouw organisatie levert en daarmee aan het gedrag van medewerkers en managers. Te vaak zien we dat in antwoord hierop zogenaamde ‘cultuurprogramma’s’ worden ingezet om dat gewenste gedrag te implementeren. Ook de dringende behoefte aan efficiëntie zet veel druk op het werk, zeker in het geval van een reorganisatie met eventueel banenverlies. In al die turbulentie wordt aan managers gevraagd om topresultaten te blijven leveren. Tegelijkertijd heerst er grote onzekerheid bij de managers zelf én bij hun mensen.

De VDS Change Boost methodiek helpt managers en hun medewerkers om de gewenste veranderingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid bij henzelf en hun collega’s om te buigen naar succesvol gedrag vanuit herwonnen kracht. Geen cultuurprogramma, maar een traject dat start en eindigt bij de mens. Are you ready for change?

Meer weten?

Benieuwd welke oplossing we bieden op dit gebied?
03

Hoe versterk ik onze salesmensen met betere omzetcijfers als gevolg?

Lees meer

Mensen presteren beter als ze geloven in zichzelf en niet worden tegengehouden door beperkende overtuigingen. Dat geldt dus ook voor sales mensen. Wij zij er van overtuigd dat door het opheffen van die belemmeringen en door ruimte te geven aan ambities er energie vrijkomt. En die energie wordt ingezet om beter te presteren. Het is dan namelijk een kwestie van ‘willen’ in plaats van ‘moeten’. En dat leidt direct tot een toename in acquisitiefocus en -activiteiten. We begeleiden bij voorkeur bestaande teams om binnen drie tot zes maanden tot doorbraken in hun prestaties te komen.

Meer weten?

04

Hoe verhoog ik het engagement van mijn medewerkers?

Lees meer

Uit onderzoeken blijkt telkens weer dat mensen maar 50-70% van wat ze kunnen in het werk inzetten. Omdat er binnen de organisatie te weinig ruimte is voor hun talenten en ze worden beperkt in hun ambities, worden mensen onvoldoende gemotiveerd. Did you do something good today?” is eigenlijk waar het om gaat. Iedereen wil toch graag iets doen wat mooi is, wat van waarde is? Als mensen in hun kracht staan en doen waar ze goed in zijn, dan staan ze ook positiever in hun privéleven. Dus mensen in hun kracht zetten, levert toegevoegde waarde voor de organisatie en de wereld. Dit is het uitgangspunt bij alle onze programma’s.

Meer weten?

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Godert Mollerus

Bekijk het profiel van Godert

godert-mollerus
05

Hoe ontwikkel ik ons jonge talent en de high potentials?

Lees meer

Generatie Y vraagt om actief leren, zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen hebben en eigen ideeën willen uitvoeren. Dit alles binnen een vastomlijnd speelveld waarin niets te gek is. VDS heeft veel ervaring met deze doelgroep en begeleidt bij opdrachtgevers veel jong talent in traineeprogramma’s. Daarbij hanteren we de volgende ontwerpprincipes, uiteraard gebaseerd op het 70/20/10 perspectief.

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Maarten Tigchelaar

Bekijk het profiel van Maarten

Maarten Tigchelaar
06

Hoe verhoog ik de duurzame inzetbaarheid van mijn mensen?

Lees meer

Wat ons betreft gaat duurzame inzetbaarheid over regie. Daarom helpen we mensen om persoonlijk leiderschap te tonen, verantwoordelijkheid te nemen en accountable te zijn voor hun prestaties, keuzes en loopbaan.

Ingrediënten daarbij zijn:

  • Ken jezelf: wat zijn je drijfveren, ambities, dromen, waarden en talenten, wat geeft je energie?
  • Waar wil je naartoe: hoe ziet jouw toekomst eruit?
  • Wat houdt je tegen: onderzoek en ombuigen van belemmerende overtuigingen, bewustzijn vergroten.
  • Wat ga je doen: tijd voor actie, neem kleine stappen in de richting van je ambities

Onze programma’s zijn erop gericht om mensen te helpen antwoorden te ontdekken en om actie te nemen. Daarbij begeleiden we ze gedurende enkele weken of maanden. Vanzelfsprekend doen we dit binnen de context van de organisatie (doelen, cultuur, loopbaanpaden) en de mogelijkheden die u uw mensen wilt bieden.

Meer weten?

Whitepaper-Duurzame-Inzetbaarheid Download hier onze whitepaper 'Duurzame inzetbaarheid - maak werk van je talent!'                

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Huib Broekhuis

Bekijk het profiel van Huib

huib-broekhuis
07

Hoe kan ik met minder opleidingsbudget meer doen?

Lees meer

De economische crisis dwingt veel bedrijven de budgetten op zinvollere wijze besteden. Ofwel, de uitgaven voor training & development zijn aan banden gelegd en de out of field tijd moet verkort worden. Wij zoeken met onze klant naar de meest efficiënte werkvormen voor de organisatie. Wij geloven in ieder geval in een combinatie tussen leren en de werkplek en trainen bij de kern. Aandacht voor dat wat het meeste rendement oplevert. E-tools als e-learning en online coaching kunnen aanvullende oplossingen zijn. Of de leidinggevende als trainer, getraind door ons. Samen op zoek naar het hoogste rendement!

Meer weten?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden en wat we al bij onze klanten gedaan hebben?

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Margot Grimberg

Bekijk het profiel van Margot

margot-grimberg
08

Het effect van trainingen is marginaal. Hoe kan het anders en beter?

Lees meer

Wij geloven niet in standaard oplossingen voor standaard vraagstukken. Een vraagstuk is namelijk nooit standaard. Daarom ontwerpen wij onze programma’s altijd met in ons achterhoofd de context van de organisatie, het talent dat binnen de organisatie aanwezig is en de concrete prestatiedoelen die beoogd worden. Training verschuift dan van groepsgewijs in zaaltjes zitten naar leren tijdens het werk en direct gericht op presteren. Maar wel vanuit eigen kracht, talenten en gericht op díe activiteiten die energie geven. En volledig in lijn met het 70/20/10 gedachtegoed.

Meer weten?

Benieuwd welke producten wij hiervoor bieden of wat we al bij klanten hebben gedaan?

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Maarten Tigchelaar

Bekijk het profiel van Maarten

Maarten Tigchelaar
09

Hoe integreer ik ‘het nieuwe leren’ in mijn opleidingsaanbod?

Lees meer

Een optimale inzet van verschillende leervormen zorgt dat mensen sneller leren. Door meer variatie en doordat voor elke overdracht een ander instrument het meest optimale is: hybrid learning. Kennisoverdracht is immers iets anders dan gedragsverandering. Zo combineren we onder meer e-learning met intervisie, een buddy systeem, teamgericht leren en vormen van online documenten delen of discussiëren. In co-creatie met onze opdrachtgevers stellen we een programma op maat samen.

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Maarten Tigchelaar

Bekijk het profiel van Maarten

Maarten Tigchelaar
10

Hoe borg ik de resultaten van de training in mijn organisatie?

Lees meer

We kennen het allemaal: tijdens de training hebben de deelnemers enorme energie om het in de toekomst anders te doen. Maar als de trainer de deur uit is, gaat men al weer snel over tot de bekende orde van dag. Zonde! Om dit te voorkomen leggen wij vanaf de start van het programma de inhoud ervan en de verantwoordelijkheid ervoor, terug in de organisatie. We betrekken leidinggevenden actief. We pleiten voor interne performance coaches. Ons concept Trainingsveld is een mooi voorbeeld van hoe de leidinggevende zelf actief aan de slag gaat met zijn team. En met onze ervaring in 70/20/10 leeroplossingen kunt u uw voordeel doen.

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Margot Grimberg

Bekijk het profiel van Margot

margot-grimberg

Over VDS

Maak het verschil. Denk. Werk. Doe. Alsof het je eigen bedrijf is. Jouw werk, jouw baan, jouw verantwoordelijkheid. Traditionele bedrijfsstructuren staan onder druk. Organisaties worden platter, teams worden zelfsturend en leiderschap wordt persoonlijker. Zet samen met ons de verandering binnen jouw organisatie door: de verandering van controle naar vertrouwen.…
RECENTE ARTIKELEN
20 juni 2018

VDS inspireert 60 Top Contact Center Managers met Multipliers op jaarlijkse Teamleidersdag

Lees artikel
30 november 2017

Een gemotiveerd en productief team: 7 valkuilen voor een teamleider

Lees artikel
9 november 2017

De continue performance dialoog: hoe ver ben jij?

Lees artikel
6 november 2017

Vitaliteitsprogramma Gezond Werken van Zilveren Kruis door iHMQ bekroond met Gouden Certificaat

Lees artikel
Alle Artikelen