Sales Boost

Tegenvallende salesresultaten? Of  behoefte aan groei? Breng dan jouw team op topsportniveau!

Met Sales Boost leert een team het beste uit zichzelf te halen en het rendement van de gezamenlijke sales acties te vergroten. Sales teams bereiken binnen drie tot zes maanden een aantoonbare verbetering van hun salesactiviteiten en –resultaten. Sales Boost is een bewezen integrale aanpak die de commerciële resultaten vergroot.

Door skills op topsportniveau te brengen en te werken aan het persooonlijk (sales)leiderschap én de juiste mindset, krijgen salesprofessionals een enorme boost. Door dit te combineren met het sturen op sales activiteiten en het aanbrengen van ritme in het natuurlijke team, bereik je in korte tijd een groter resultaat. Binnen Sales Boost is aandacht voor de ontwikkeling van zowel de salesprofessionals als de manager: het team doorloopt als geheel het programma.

Persoonlijk contact

Meer weten? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Maarten Tigchelaar

Bekijk het profiel van Maarten

Maarten Tigchelaar

Het programma

We starten het Sales Boost programma met het maken van een ‘foto’ van de sales organisatie door middel van interviews, analyse van het sales proces én het meten van de ‘fit’ van de huidige populatie op een sales functie. Vervolgens werken we aan het opruimen van belemmeringen die in de weg staan van ambities. Want groei begint bij het individu.

Als je mensen hun talenten aanboort, hun passie vrijmaakt en belemmeringen opruimt, dan ontstaat er energie en drive. Van daaruit werkt vervolgens iedere sales professional vanuit het eigen Sales Performance Contract aan die vaardigheden die nodig zijn om sales activiteiten op topsport niveau uit te kunnen voeren. De sales manager faciliteert dit proces en wordt daarin ondersteund door de VDS coach.

Resultaten

 • Een meting van de ‘fit’ van de huidige sales professionals op een sales functie en daarmee inzicht in aanwezige potentieel.
 • Een Sales Implementatie Plan met daarin een heldere sales ambitie en een advies voor wat er nodig is om het potentieel van de huidige organisatie beter te benutten.
 • Van intenties (plannen) naar executie (verkoopactiviteiten en verkoopresultaten).
 • Een hoger bewustzijnsniveau van de sales professionals waardoor ze vanuit lef en daadkracht gaan handelen.
 • Sales vaardigheden die op top niveau worden ‘ingetraind’ op basis van de individuele ontwikkeldoelen.
 • Forse toename van kwantiteit en kwaliteit van salesactiviteiten en daardoor betere sales resultaten.
 • Analyse helder inzicht in ambitie, interviews doelgroep en analyse van sales proces
 • Sales Implementatie Plan met daarin een advies voor wat er nodig is om het potentieel van de huidige organisatie beter te benutten (go of no go moment)
 • Energieke kick off om deelnemers en leidinggevende(n) te informeren en enthousiasmeren over het traject.
 • Individuele metingen (0-meting) en eerste sales coaching: deelnemer, leidinggevende en VDS coach bespreken de uitkomsten van de meting en bepalen de leerdoelen (met go of no go moment). Ook de leidinggevende(n) krijgen de eerste 0-meting.
 • Sales Performance Contract waardoor men planmatig naar realisatie van doelen toewerkt. Met de leidinggevende(n) wordt een Sales Coaching Performance Contract opgesteld en besproken.
 • Salespower training alle mentale belemmeringen worden opgeruimd waardoor sales professionals vanuit energie en drive díe activiteiten gaan uitvoeren die leiden tot succes.
 • Sales Gym  alle vaardigheden die nodig zijn om succesvol invulling te geven aan de sales activiteiten worden ontwikkeld.
 • Individuele metingen (1-meting) en tweede sales coaching waarin deelnemer, leidinggevende en VDS coach de uitkomsten van de meting bespreken en de resultaten van het traject voor de deelnemer en de organisatie.
 • De leidinggevende(n) worden individueel gecoacht op hun rol als Sales Coach.

Op zoek naar maatwerk?

Mogelijk vraagt jouw situatie om variaties op deze aanpak. Vanzelfsprekend zijn we in staat en bereid om het programma op jouw situatie en organisatie toe spitsen.

Meer weten over de mogelijkheden of toepassingen? Neem direct contact op!

De methode

We starten het traject met een 0-meting en eindigen met een 1-meting. Voor deze metingen werken we met verschillende instrumenten, namelijk het 270° of 360° feedback model, het Sales Assessment en eventueel een expert meting waarin door middel van een assessment wordt bepaald in hoeverre iemand op dit moment al expert is op specifieke sales vaardigheden. We stimuleren zoveel mogelijk het leren on the job. Verder bieden wij een no escape format waarbinnen deelnemers en hun leidinggevende reflecteren op het geleerde in hun natuurlijke overlegmomenten.

Hiervoor hebben wij een sales coaching als startpunt ingericht en een performance coaching aan het eind van het programma. Class room trainingen zetten we alleen in voor de Sales Power (gebaseerd op Mental Selling Power model) en de Sales Gym (gebaseerd op sportschool trainen). Deze aanpak is gebaseerd op het 70-20-10 principe. Daarnaast gebruiken wij Insight Selling als uitgangspunt.

Onze overtuigingen

 • Een heldere en gedeelde salesambitie geeft richting aan ontwikkeling van de salesprofessionals
 • Zonder een goede potentiële ‘fit’ op een salesfunctie is ontwikkeling op sales onmogelijk
 • Het potentieel van de zittende sales professionals moet groot genoeg zijn om de gewenste ambitie te kunnen realiseren.
 • Sales managers zullen vanuit hun leidinggevende rol ook hun potentieel maximaal moeten benutten om het beste uit hun mensen te (leren) halen.
 • Een eerste Sales Performance gesprek waarin de ambitie van de deelnemer wordt gekoppeld aan de ambitie van de leidinggevende en de organisatie is cruciaal om de leerdoelen voor de deelnemers scherp te krijgen.
 • Het Sales Boost traject komt het beste tot zijn recht als het wordt doorlopen met het natuurlijke team waarbij het traject wordt ingebed in de natuurlijke overlegstructuren.

Referenties

Neem contact op met Maarten Tigchelaar over Sales Boost

Meer over dit onderwerp

Terug naar productoverzicht