“Wij vroegen VDS mee te denken over een trainingsprogramma met permanente educatie, on the job en in huis. VDS was al preferred supplier maar bevestigde onze keuze door de manier waarop ze conceptueel meedachten bij de ontwikkeling van Trainingsveld, zich inleefden in de klantsituatie en de juiste trainers die ze aanleverden.

In dit programma faciliteren onze leidinggevenden zelf de Trainingsvelden voor hun team, ondersteund door een professionele trainer van VDS. Er wordt met name getraind op interpersoonlijke vaardigheden. De thema’s van Trainingsveld zijn samen met medewerkers bepaald en er wordt getraind aan de hand van klantcases die medewerkers zelf inbrengen. Op deze wijze sluiten we maximaal aan op de leerbehoefte van onze medewerkers. Dat is een van de krachten van het programma.

Met het inzetten van Trainingsveld bereiken we dat medewerkers zich permanent blijven ontwikkelen in hun vaardigheden, stimuleren we het “leren van elkaar” en bouwen we nog betere teams. Onze klanten hebben hier recht op.

Ik onderschrijf de visie van VDS dat mensen alle ruimte moeten krijgen om zich te ontplooien. Het gaat daarbij ook om het creëren van een prettige omgeving. Wanneer mensen beter in hun vel zitten, leidt dat vanzelf tot een hoger rendement voor de organisatie. Het ontwikkelen van mensen is de primaire verantwoordelijkheid voor de manager. Elkaar steeds beter willen maken is dan ook een kwestie van faciliteren.”

Naar referentieoverzicht
Rob Almering
Rob Almering is directeur Bedrijven Zuid-Nederland ABN AMRO en verantwoordelijk voor alle teams die onder zijn 16 direct reporters vallen. Hij vindt het zijn belangrijkste taak om mensen zichzelf te laten ontwikkelen zodat ze kennis ook kunnen toepassen. Hij is vanaf het begin betrokken bij Trainingsveld, een programma dat VDS samen met ABN AMRO ontwikkelde.
ABN AMRO