In de visie van de Rabobank staat aandacht voor de mens centraal. De investering in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers op alle niveaus is een continue proces.

“Wij vroegen VDS om samen met ons een programma te ontwikkelen dat aansloot op de Visie op leren en ontwikkelen van de Rabobank. We wilden een programma met nieuwe leervormen en gebruik van nieuwe media gecombineerd met klassikale bijeenkomsten. Daarmee proberen we optimaal aan te sluiten op de praktijk. Ik was verrast door het feit dat VDS al zo ver was op het gebied van virtueel leren. Veel organisaties zeggen dat ze op dat gebied veel doen maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Bij VDS is deskundigheid op dit gebied en die wordt goed gebruikt.

Aandacht voor de mens zit in de genen van de Rabobank en daar ben ik trots op. Ten opzichte van andere partijen slaagt VDS er goed in aan te sluiten bij onze visie en onze vraag. De grootste uitdaging voor de toekomst is het ontwikkelen van leerprogramma’s die van deze tijd zijn, maximaal gebruikmaken van technologie maar wel rekening houden met de menselijke maat.

In de uitwerking is er vanuit VDS veel inzet en betrokkenheid. En een grote ambitie om er gezamenlijk een succes van te maken. Dit Curriculum draait al twee jaar en VDS vult dit programma nog steeds met hele goede mensen in. Ze maken hun belofte waar. “

Naar referentieoverzicht

Rik Reumkens - Rabobank
Rik Reumkens -programmamanager Management opleidingen- is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het Management Development-traject. Samen met VDS ontwikkelde hij het Rabobank Management Curriculum.
Rabobank