“In teams tot grotere hoogte komen, ik denk dat daar de tijd nu rijp voor is.”

“VDS heeft ons verrast door goed te begrijpen wat ons vraagstuk is, namelijk hoe we op een vernieuwende manier de volgende stap met de Talentacademie kunnen zetten in combinatie met een betere en efficiëntere inzet van middelen. Door samen met ons ‘out of the box’ te denken, grenzen over te gaan en vervolgens met een heel nieuwe opzet te komen, overtroffen ze onze verwachtingen. Mijn beeld van VDS was heel anders, veel meer dat van een instrumenteel gericht trainingsbureau. Als je in aanraking komt met de mensen van VDS dan zie je dat er wel degelijk vernieuwing is, dat de mensen bovendien jouw organisatie goed kennen én dat ze proactief met je meedenken.

Het rendement van trainingen was tot nu toe soms te mager. Tijdens trainingsdagen gebeurt er veel met mensen maar de opgedane vaardigheden en inzichten zijn vervolgens niet altijd zichtbaar in de praktijk. Samen met VDS zijn we aan het onderzoeken hoe we meer teamgericht kunnen gaan trainen met een belangrijke rol voor onze leidinggevenden. Daarmee streven we naar een betere borging in de organisatie en een hoger rendement.

Visionair en strategisch vind ik VDS sterk. Maar in de nieuwe aanpak wil ik ook zien dat de trainers goed overbrengen wat de ‘context’ van het leren is. Het dna van BDO moet in de trainingen geborgd zijn. Het is onderdeel van de totale communicatie over de strategische ambities van BDO. Voor een aantal trainers is dat nieuw dus ik ben benieuwd hoe ze dat tijdens de trainingen gaan oppakken.”

Naar referentieoverzicht
Hetty Peeters is bij BDO verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van het programma-aanbod binnen de Talentacademie. Haar opdracht is om de nieuwe strategische ambities van BDO in de trainingen van de Talentacademie in te bedden. Ze wil bovendien een vernieuwende en eigentijdse aanpak met meer resultaat.