Rabobank nieuws
15 januari 2014

Slow banking – balans tussen control en contact

Onlangs verscheen het boek “Slow Banking” van Hans Kwakman, zelf afkomstig uit de bancaire sector. Hij beschrijft hoe in de financiële wereld en in het bijzonder bij banken de afgelopen jaren een negatieve vicieuze cirkel is ontstaan welke heeft bijgedragen aan het groeiende wantrouwen richting banken.slow banking

De kern van zijn betoog heeft te maken met het toenemende aantal monitoring- en controlesystemen – veelal geïnitieerd door externe partijen zoals DNB en de AFM, en gevolgd door Risk cq auditafdelingen – waarbij het moeten voldoen aan vormvaste, elkaar sequentieel opvolgende rapportages leading is.

Verkramping

En daar is niets op tegen. Ware het niet dat deze verdergaande operationele beheersing leidt tot verkramping bij veel medewerkers en leidinggevenden. Immers, zij moeten meer en meer verantwoording afleggen om te voldoen aan de administratieve eisen die aan hen gesteld worden. Het gevolg is de eerder genoemde vicieuze cirkel waar men in terechtkomt: Verkramping (is angst!) leidt tot het nog meer willen controleren van de processen waardoor het ook daaraan weer moeten voldoen tot verdergaande verkramping leidt. Wij werken met medewerkers van banken. We herkennen het fenomeen en wanneer we er naar vragen krijgen we er nagenoeg altijd bevestiging op.

Snakken naar flexibiliteit, vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling

Het is een ongezond proces waarbij de aandacht voor creativiteit, innovatie en zingeving (voor wie doen we het ook al weer?) minder wordt. En tevens de authenticiteit van het contact met elkaar en de klanten in gevaar komt. Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers snakken naar minder aandacht voor procedures, regels en targets en vragen om flexibiliteit, vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling. Kortom, meer aandacht voor zingevende processen.

Als VDS zijn wij hier al wat langer mee bezig: tijdens Go Beyond MBA events en onze uitgebreide whitepaper over zingeving in organisaties ligt onze nadrukkelijke focus op organisaties waarin mensen willen bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin verbinding leidt tot het toevoegen van waarde.

Balans tussen control en contact

Moeten nu al die regels overboord? Nee, natuurlijk niet. Wat dan wel? In het boek van Kwakman staan geen kant en klare oplossingen. En dat is logisch omdat topdown implementaties gericht op het doorbreken van de vicieuze cirkel als paradoxaal zou worden ervaren.

Wat ons betreft gaan we werken aan het herstel van de balans tussen control en contact. En wij denken dat leidinggevenden de sleutel in handen hebben. Zij hebben de mogelijkheid om met hun medewerkers een dialoog aan te gaan. Wanneer deze dialoog door hen goed gefaciliteerd wordt, ontstaat er verruiming in bewustzijn waarbij men boven de verkramping uitstijgt. Pas dan zijn zinvolle oplossingen denkbaar.

Wij reiken daarbij graag dialoogmethodieken aan die hun waarde in het verleden hebben bewezen. Voornamelijk omdat ze niet als topdowninstrumenten worden ervaren. Voorbeelden daarvan zijn:

• de talking-stickmethode

• meaningfull conversationmethode

• de TGI-methode

Voor het beste resultaat zijn er bij deze methodes een aantal “do’s en don’ts” om in acht te nemen. Daarnaast is het onderwerp en het doel van belang. We leggen je de bovenstaande varianten graag uit. Ook is het mogelijk om samen met ons tot een gerichte aanpak te komen waarin ook borging een belangrijke plaats heeft. Van andere organisaties, waar vergelijkbare issues spelen, hebben we best practices die we graag met je delen onder het genot van een goede kop koffie.

Wij beantwoorden al je vragen

Naomi van der Graaff
Consultant

Schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief!

Ontvang al het relevante Rabobank nieuws direct in je mailbox