Rabobank nieuws
15 januari 2014

De teamleider van bijna alles – vernieuwd, actueel en praktijkgericht

Het programma De teamleider van bijna alles is een van de programma’s binnen het management curriculum van Rabobank. Een programma dat volledig op de Rabobank praktijk is toegespitst. Na drie jaar was het tijd voor een vernieuwde versie en wij spraken Rik Reumkens, programmamanager Management- en Talentontwikkeling, over de aanleiding voor de vernieuwing, de veranderingen en zijn verwachtingen van het programma dat begin 2014 van start gaat.

De teamleider van bijna alles is een programma dat teamleiders enorm helpt te groeien in hun rol als leidinggevende. Onze ervaringen met het programma zijn heel positief, maar er waren verschillende aanleidingen om het programma in een nieuwe jas te steken. Er is namelijk een aantal ontwikkelingen binnen de bank waarop we het programma beter willen laten aansluiten. Visie 2016 is daarvan de belangrijkste. Daarnaast hebben we een nieuw leiderschapsprofiel ontwikkeld en het vernieuwde programma sluit daar straks nauw op aan. Ook hebben we in de nieuwe vorm een nog stevigere relatie gelegd tussen leren en werken.

Visie 2016 en het nieuwe leiderschapsprofiel

We hebben voor het herontwerp een aantal thema’s gekozen die binnen Visie 2016 en het nieuwe leiderschapsprofiel belangrijk zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld het centraal stellen van het klantbelang, het sturen op continu verbeteren en aandacht voor vitaliteit en weerbaarheid van de leidinggevenden. Deze thema’s kwamen ook in het vorige programma al aan de orde, maar hebben in de nieuwe vorm een zwaarder accent gekregen. Verder kent het vernieuwde programma een doorlooptijd van zes maanden in plaats van ruim een jaar.

Kortom, we hebben het programma actueler gemaakt, de doorlooptijd is aanzienlijk verkort en de prijs voor deelnemers is omlaag gegaan. Dus dat past goed in deze tijdsgeest waarin we zorgvuldig met onze investeringen om moeten gaan.

Een samenhangend programma

Het vernieuwde programma is een intensief traject voor zowel startende als meer ervaren leidinggevenden. Juist deze mix maakt dat deelnemers veel kunnen leren van elkaars kennis en ervaring.  We starten met een nulmeting om te bepalen waar de deelnemers nu staan en om inzichtelijk te maken wat zij willen verbeteren. Vervolgens is het programma opgebouwd uit drie modules die zijn afgeleid van het nieuwe leiderschapsprofiel: de operationeel manager, de relatiemanager en de verandermanager. In de tussenliggende periodes zijn er maandelijks contactmomenten met de eigen subgroep waarmee gereflecteerd wordt op de voorgang ten aanzien van de eigen leerdoelen. Onderlinge feedback maakt een belangrijk deel uit van het programma. Uiteindelijk eindigt het programma met opnieuw een meting om te zien welke groei gemaakt is.

Het is een heel praktijkgerichte opleiding geworden. We hebben de onderdelen uit het vorige programma, waarvan we weten dat ze goed werken, opnieuw laten terugkomen. Er staat nu een mooi compact en samenhangend programma met een goede verhouding tussen theorie en praktijk.

Intensief maar overzichtelijk

Door de kortere duur van het vernieuwde programma kent het wel een hogere intensiteit dan zijn voorganger. Maar ik verwacht dat deelnemers daarvan geen hinder zullen ondervinden. Zo zitten de meeste van onze opleidingsprogramma’s in elkaar, dus dat zijn onze mensen wel gewend. En daarnaast is het ook gewoon heel leuk om met je eigen ontwikkeling bezig te zijn. Deelnemers aan dit programma zijn vaak erg intrinsiek gemotiveerd, ze vinden het leuk aan  hun eigen competenties te werken. En zes maanden is een overzichtelijke periode.

Waarom inschrijven?

Omdat je de gelegenheid krijgt om in een korte periode heel intensief aan je leiderschapscompetenties te werken. Ik ben er van overtuigd dat je daardoor beter gaat leidinggeven. We weten van deelnemers aan het voorgaande programma dat zij een duidelijke performanceverbetering doormaakten en ook hun leiderschapskwaliteiten enorm ontwikkelden. Mijn verwachting van het programma in de nieuwe vorm is dat dit niet anders zal zijn. Meer zelfs, gezien de nog duidelijker koppeling met de dagelijkse praktijk.”

Meer informatie over het vernieuwde programma vind je op het HR Portaal onder Nieuws HR Management.

Wij beantwoorden al je vragen

Naomi van der Graaff
Consultant

Schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief!

Ontvang al het relevante Rabobank nieuws direct in je mailbox