Rabobank nieuws
1 april 2014

De rol van leidinggevenden bij duurzame inzetbaarheid

Een effectieve aanpak rondom duurzame inzetbaarheid begint bij de leidinggevenden. Zij zijn diegene die hier hun medewerkers op moeten aansporen, plannen moeten maken en uitvoeren rondom strategische personeelsplanning en de beweging moeten brengen.

Veel leidinggevenden ontbreekt het wat dit betreft aan kennis, vaardigheid en de juiste houding om hier effectief mee om te gaan. Ook dit is begrijpelijk want van leidinggevenden wordt op dit moment al zoveel verwacht.

Daar komt bij dat leidinggevenden vaak betere managers zijn dan leiders en een succesvolle aanpak van duurzame inzetbaarheid (ook) leiderschap behoeft. Immers, in eerste instantie zullen leidinggevenden hun mensen moeten bewegen tot het in actie komen op iets waar ze zelf niet direct belang bij hebben. De prioriteiten en doelen van leidinggevenden staan (op korte termijn) vaak haaks op het langere termijn doel wat met duurzame inzetbaarheid wordt beoogd.

Ons toekomstbeeld is dat organisaties toe bewegen naar werkomgevingen waarin mensen kunnen floreren en excelleren. Vanuit hun individuele talenten (die ze zelf goed kennen), hun energiebronnen, hun persoonlijke visie op een zinvol en energie gevend leven en een loopbaan met bijbehorende doelen. Mensen nemen daarin de regie en verantwoordelijkheid voor hun doelen, hun inzet, hun energie en hun loopbaan en zijn in staat assertief aan leidinggevenden (facilitators) aan te geven wat ze nodig hebben om hun werk goed te doen.

Daar waar de eigen verantwoordelijkheid meer naar de mensen verschuift, moet de leider in staat zijn meer los te laten en te faciliteren. Command & control is uit, dienstbaarheid is in.

Om dat te laten werken is (persoonlijke) ontwikkeling van leiders noodzakelijk, mogelijk zelfs het veranderen van de samenstelling van de populatie leiders. Leiders zijn veel minder aan het managen en veel meer bezig de visie te delen en om te zetten in daden. Ze moeten beseffen dat het beste uit mensen halen alleen lukt door meer los te laten, niet door er bovenop te zitten. De dialoog en verbinding met mensen wordt veel belangrijker dan de kpi’s, processen en structuren waarin gewerkt wordt (al deze moeten natuurlijk wel op orde zijn en het werk mogelijk maken).

Verbinding en open en eerlijke communicatie onderling zijn dan ook cruciale ingrediënten om duurzame inzetbaarheid te laten werken binnen organisaties en dat doet een groot beroep op het bewustzijn van de leidinggevenden, de kennis over het onderwerp en de vaardigheid om hiermee goed te kunnen handelen richting medewerkers.

Hierover verder praten?

Regelmatig brengen we een aantal van onze klanten, specialisten uit ons netwerk en VDS-ers bij elkaar om ervaringen en visie uit te wisselen en samen te komen tot antwoorden die ons allen verder vooruit helpen met betrekking tot het thema duurzame inzetbaarheid. Dat doen we door middel van Masterminds. Speciaal voor Rabobank organiseren we dit voorjaar een aantal Masterminds rondom het thema Duurzame inzetbaarheid, maak werk van talent.

15 mei | VDS Training Consultants Weena 242 – 246 | Rotterdam | 15.30 – 18.30 uur

19 juni | Huize Voordaan | Groenekan | 15.30 – 18.30 uur

Vind je het interessant zo’n Mastermind bij te wonen en met Rabobank collega’s te sparren over hoe mensen inzetbaar, gemotiveerd en betrokken te houden? Neem dan direct contact op met Naomi van der Graaff.

Meer lezen over dit onderwerp?
Lees dan ook “betekenis van duurzame inzetbaarheid voor het individu” en “betekenis van duurzame inzetbaarheid voor organisaties

 

Wij beantwoorden al je vragen

Naomi van der Graaff
Consultant

Schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief!

Ontvang al het relevante Rabobank nieuws direct in je mailbox