Rabobank nieuws
1 april 2014

Betekenis van duurzame inzetbaarheid voor organisaties

Duurzame inzetbaarheid voor organisaties betekent wat ons betreft dat ze mensen faciliteren om door hun verschillende loopbaan- en levensfasen heen hun potentieel te ontwikkelen zodat ze vitaler, energieker, flexibeler en productiever kunnen blijven in hun werk.

Dat maakt dat organisaties er direct baat bij hebben dat duurzame inzetbaarheid als een blijvend thema op de agenda’s van het management staat (als vertegenwoordigers van het organisatiebelang). Dat kan invulling krijgen doordat organisaties strategische personeelsplanning toepassen (hoeveel en welke kwaliteiten hebben we nu en in de toekomst nodig om onze ambities te realiseren), dat er continu aandacht is voor scholing en ontwikkeling (permanente educatie), dat mensen zich breed ontwikkelen omdat dat de flexibiliteit ten goede komt en een passende flexibele schil aanhouden om wendbaar te blijven.

Tevens vereist aandacht voor duurzame inzetbaarheid dat organisaties een visie hebben op hun werkgeverschap. Zodat zij de juiste mensen weten aan te trekken die passen bij de identiteit, cultuur, missie en ambities van de organisatie. Dit vraagt een effectieve inzet van HR instrumenten zoals werving, selectie, beoordeling,  loopbaanplanning, ontwikkeling  en eventueel uitstroombegeleiding. Maar ook de inzet van methoden om mensen vitaal en energie te houden zijn zoals bijvoorbeeld:

• Veiligheid en inrichting van werkplek en werkomstandigheden;

• Voeding;

• Faciliteiten rondom vitaliteit (gezondheidschecks, voorlichting, informatie);

• Zingeving (als bron van energie);

• Stressreductie en preventie, meditatie, yoga, andere ontspanningsvormen;

• Cultuur, manier van samenwerking, stijlen van leidinggeven, betrokkenheid bij besluitvorming, eerlijkheid van arbeidsvoorwaarden en het naleven daarvan.

Duurzame inzetbaarheid beslaat best een groot speelveld als we dit zo opschrijven. En vaak zien we in praktijk dat het op instrumenteel niveau veelal redelijk tot goed wordt ingericht. Maar ook dat de beleving dat er werkelijk wordt gehandeld om mensen duurzamer inzetbaar te maken, veel minder is. Een kernpunt daarin is de manier waarop leidinggevenden acteren en handelen richting hun mensen. Over het algemeen heeft de leidinggevende nog de macht en dat veroorzaakt een dynamiek van afhankelijkheid bij de medewerkers. En juist bij een thema als duurzame inzetbaarheid is het van belang dat de direct leidinggevende ‘loslaat’ en (ook) in het belang van de medewerker denkt.

Verbinding en open en eerlijke communicatie onderling zijn dan ook cruciale ingrediënten om duurzame inzetbaarheid te laten werken binnen organisaties en dat doet een groot beroep op het bewustzijn van de leidinggevenden, de kennis over het onderwerp en de vaardigheid om hiermee goed te kunnen handelen richting medewerkers.

Hoe nu verder?

Regelmatig brengen we een aantal van onze klanten, specialisten uit ons netwerk en VDS-ers bij elkaar om ervaringen en visie uit te wisselen en samen te komen tot antwoorden die ons allen verder vooruit helpen met betrekking tot het thema duurzame inzetbaarheid. Dat doen we door middel van Masterminds. Speciaal voor Rabobank organiseren we dit voorjaar een aantal Masterminds rondom het thema Duurzame inzetbaarheid, maak werk van talent.

15 mei | VDS Training Consultants Weena 242 – 246 | Rotterdam | 15.30 – 18.30 uur

19 juni |Huize Voordaan | Groenekan | 15.30 – 18.30 uur

Vind je het interessant zo’n Mastermind bij te wonen en met Rabobank collega’s te sparren over hoe mensen inzetbaar, gemotiveerd en betrokken te houden? Neem dan direct contact op met Naomi van der Graaff.

 

Wij beantwoorden al je vragen

Naomi van der Graaff
Consultant

Schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief!

Ontvang al het relevante Rabobank nieuws direct in je mailbox