TeamingUp

Persoonlijk contact

Meer weten? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Margot Grimberg

Bekijk het profiel van Margot

margot-grimberg

Op het gebied van teamontwikkeling wordt in veel organisaties relatief veel aandacht besteed aan de instrumentele ontwikkeling van teams, zoals scrum en agile. Aan de zachte kant, de gedragskant, wordt echter relatief weinig aandacht besteed. Terwijl deze zachte kant juist voor een heel groot deel de effectiviteit van teams en de prestaties van de teams. Is er binnen jouw organisatie voldoende aandacht voor deze zachte kant voor ontwikkeling?

Herken jij dit?

  • Ontbreekt het in het team aan onderling vertrouwen?
  • Zit iedereen in het team op ‘een eigen eiland?
  • Heerst er binnen het team een hardnekkige cultuur, hardnekkige samenwerkingsthema’s of andere hardnekkige patronen?
  • Worden de individuele talenten van de teamleden niet gezien of niet optimaal benut?

Als jij bovenstaande binnen jouw organisatie herkent dan is het wellicht verstandig om meer aandacht te besteden aan de zachte kant van teamontwikkeling. Het gaat dan om elementaire zaken als vertrouwen, veiligheid, gezamenlijkheid, gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten, feedback op elkaars werkzaamheden en de mate waarin het team energie opbouwt en een inspirerende werkomgeving creëert.

Wil jij met jouw team echt het verschil maken? Wil je jouw team optimaal laten samenwerken om de effectiviteit van jouw team en de organisatie te verhogen?

Dit vraagt om transparantie, duidelijkheid, openheid en eerlijkheid. Verhoog de effectiviteit en prestaties van teams binnen organisaties, door met het gehele team aan de slag te gaan met deze principes. In veel organisaties ligt de focus nog vooral op de leidinggevenden of de individuele medewerkers. Terwijl het veel effectiever is om met het gehele team een proces van teamontwikkeling te doorlopen. Dat heeft namelijk als voordeel dat iedereen betrokken wordt en mede-verantwoordelijk wordt voor het functioneren van het team. Met dat doel is TeamingUp ontwikkeld, een aanpak op maat afhankelijk van de specifieke situatie van het team.


Aan de slag met TeamingUp

Integron Teamscan & 20 teamversnellers om te werken aan teamoptimalisatie

In samenwerking met Integron hebben we de TeamingUp scan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan bestaat uit 40 vragen die over de volle breedte van de teambeleving en het ontwikkelpotentieel van het team gaat. De scan geeft het team snel inzicht in het functioneren en de prioriteiten van het team op.

Voorbeeldrapportage TeamingUp scan bekijken

Ook hebben wij 20 teamversnellers ontwikkeld die zijn ingedeeld in vijf teamschakelaars (categorieën). De eerste vier teamschakelaars hebben een bepaalde mate van afhankelijkheid van elkaar.Je kunt pas effectief communiceren als er veiligheid is.  Je kunt pas doelgericht werken als er een goede samenwerking is. Je zou kunnen zeggen dat elke schakelaar verder bouwt op het in voldoende mate aanwezig zijn van de kwaliteiten en vaardigheden van de voorgaande schakelaars. De vijfde schakelaar geeft de verdere verdieping van teamprestaties.

Bekijk hier alle teamversnellers

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier de teamversnellers

 

 


Zo werkt TeamingUp

Wil jij inzicht, gemeenschappelijkheid, focus, versnelling, doelgerichtheid, werkplezier en energie binnen een team creëren. Wil jij belangrijke doorbraken realiseren binnen een team? TeamingUp is een standaardproduct met een maatwerkbenadering. De TeamingUp scan geeft een helder inzicht in de behoeften van het team en een duidelijk vertrekpunt voor de te selecteren teamschakelaar. Gewoon simpel en geen gedoe.

  1. TeamingUp Scan (online): Uitgebreide scan bestaande uit 40 vragen die worden beantwoord door alle teamleden.
  2. Analysegesprek (telefonisch of op locatie): Aan de hand van de resultaten uit de TeamingUp scan worden de focus en het resultaat van het traject vastgesteld. Een eerste Teamversneller wordt uitgekozen van het keuzemenu van 20 Teamversnellers.
  3. Teamversneller (op locatie): Een dagdeel gaat het team aan de slag met het specifieke thema van de geselecteerde Teamversneller.

Om het traject succesvol te implementeren en het geleerde te borgen, vindt er zowel een intake (voorafgaand van het traject) als natake met bijpassend vervolgadvies plaats (na afloop van het traject).

Meer weten over de mogelijkheden of toepassingen? Neem direct contact op!

Neem contact op met Margot Grimberg over TeamingUp