Onze producten

Wij helpen organisaties, ontwikkelen individuen & brengen het leren naar de werkplek.

VDS biedt verrassende en verbindende oplossingen om vanaf morgen binnen jouw organisatie zelfregie mogelijk te maken, te ontwikkelen en daadwerkelijk te activeren op de werkplek zodat duurzame prestaties worden geleverd. En elke dag volgen er weer nieuwe oplossingen, want wij ontwerpen en ontwikkelen samen met onze klanten.

Hieronder een aantal voorbeelden van interventies die VDS ontwikkelt en verzorgt voor en met haar klanten.
Samen met de klant zijn er nog vele andere interventies te bedenken die binnen de context van de organisatie bijdragen aan de gewenste doelstellingen.

Meer weten over de mogelijkheden en toepassingen voor jouw organisatie?

Mogelijke interventies en producten die we kunnen bieden

Theaterdialoogsessies

vds - product - regietheater

Welke zaken spelen er zichtbaar binnen de organisatie? Welke zaken worden onbewust ervaren door de mensen binnen de organisatie? En hoe zou het anders kunnen?

Feedback box

VDS - product - feedbackbox

Vanuit welke waarden en/of gedragsnormen pakt iemand dingen aan? En welke waarden en gedragsnormen zijn wenselijk? En durft men dit uit te spreken en elkaar aan te spreken op niet wenselijk gedrag?

Frisse Feedback

VDS - product - frisse feedback

Welke impact heeft iemands individuele gedrag op de werkomgeving? En wat levert een diepgaande reflectie op aan ander gedrag?

Accountability Group Sessions

VDS - product - accountable group sessies (2)

Samen werken aan uitdagingen die in het leven en werk centraal staan. In een vast ritme en volgens een gestructureerde aanpak met elkaar doorbraken in patronen forceren.

Trainingsveld

VDS - product - trainingsveld (2)

Wat is er voor nodig om mensen uit te dagen het anders te doen? Transformeer leiders to trainer/coach om het leren in de praktijk echt succesvol te maken.

Multipliers

VDS - product - multipliers

Multipliers zijn leiders die een omgeving van vertrouwen weten te scheppen, waarin werknemers durven experimenteren en risico’s nemen. Talent en potentieel worden volop benut.