Ons productaanbod

VDS is sterk in team- en leiderschapsontwikkeling. Wij laten daarbij mensen hun individuele waarden en ambities ontdekken en helpen onze opdrachtgevers de wensen en ambities van leidinggevenden en medewerkers ‘in sync’ te brengen met de (organisatie) doelstellingen.

TeamingUp

Effectieve snelle teaminterventies gebaseerd op bewezen methoden en modellen, gericht op de ontwikkeling van het gehele team.
Lees meer Lees minder

Op het gebied van teamontwikkeling wordt in veel organisaties relatief veel aandacht besteed aan de instrumentele ontwikkeling van teams, zoals scrum en agile. Aan de zachte kant, de gedragskant, wordt echter relatief weinig aandacht besteed. Terwijl deze zachte kant juist voor een heel groot deel de effectiviteit van teams en de prestaties van de teams. Is er binnen jouw organisatie voldoende aandacht voor deze zachte kant voor ontwikkeling?

Herken jij dit?

 • Ontbreekt het in het team aan onderling vertrouwen?
 • Zit iedereen in het team op ‘een eigen eiland?
 • Heerst er binnen het team een hardnekkige cultuur, hardnekkige samenwerkingsthema’s of andere hardnekkige patronen?
 • Worden de individuele talenten van de teamleden niet gezien of niet optimaal benut?

Als jij bovenstaande binnen jouw organisatie herkent dan is het wellicht verstandig om meer aandacht te besteden aan de zachte kant van teamontwikkeling. Het gaat dan om elementaire zaken als vertrouwen, veiligheid, gezamenlijkheid, gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten, feedback op elkaars werkzaamheden en de mate waarin het team energie opbouwt en een inspirerende werkomgeving creëert.

Wil jij met jouw team echt het verschil maken? Wil je jouw team optimaal laten samenwerken om de effectiviteit van jouw team en de organisatie te verhogen?

Dit vraagt om transparantie, duidelijkheid, openheid en eerlijkheid. Verhoog de effectiviteit en prestaties van teams binnen organisaties, door met het gehele team aan de slag te gaan met deze principes. In veel organisaties ligt de focus nog vooral op de leidinggevenden of de individuele medewerkers. Terwijl het veel effectiever is om met het gehele team een proces van teamontwikkeling te doorlopen. Dat heeft namelijk als voordeel dat iedereen betrokken wordt en mede-verantwoordelijk wordt voor het functioneren van het team. Met dat doel is TeamingUp ontwikkeld, een aanpak op maat afhankelijk van de specifieke situatie van het team.


Aan de slag met TeamingUp

Integron Teamscan & 20 teamversnellers om te werken aan teamoptimalisatie

In samenwerking met Integron hebben we de TeamingUp scan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan bestaat uit 40 vragen die over de volle breedte van de teambeleving en het ontwikkelpotentieel van het team gaat. De scan geeft het team snel inzicht in het functioneren en de prioriteiten van het team op.

Voorbeeldrapportage TeamingUp scan bekijken

Ook hebben wij 20 teamversnellers ontwikkeld die zijn ingedeeld in vijf teamschakelaars (categorieën). De eerste vier teamschakelaars hebben een bepaalde mate van afhankelijkheid van elkaar.Je kunt pas effectief communiceren als er veiligheid is.  Je kunt pas doelgericht werken als er een goede samenwerking is. Je zou kunnen zeggen dat elke schakelaar verder bouwt op het in voldoende mate aanwezig zijn van de kwaliteiten en vaardigheden van de voorgaande schakelaars. De vijfde schakelaar geeft de verdere verdieping van teamprestaties.

Bekijk hier alle teamversnellers

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier de teamversnellers

 

 


Zo werkt TeamingUp

Wil jij inzicht, gemeenschappelijkheid, focus, versnelling, doelgerichtheid, werkplezier en energie binnen een team creëren. Wil jij belangrijke doorbraken realiseren binnen een team? TeamingUp is een standaardproduct met een maatwerkbenadering. De TeamingUp scan geeft een helder inzicht in de behoeften van het team en een duidelijk vertrekpunt voor de te selecteren teamschakelaar. Gewoon simpel en geen gedoe.

 1. TeamingUp Scan (online): Uitgebreide scan bestaande uit 40 vragen die worden beantwoord door alle teamleden.
 2. Analysegesprek (telefonisch of op locatie): Aan de hand van de resultaten uit de TeamingUp scan worden de focus en het resultaat van het traject vastgesteld. Een eerste Teamversneller wordt uitgekozen van het keuzemenu van 20 Teamversnellers.
 3. Teamversneller (op locatie): Een dagdeel gaat het team aan de slag met het specifieke thema van de geselecteerde Teamversneller.

Om het traject succesvol te implementeren en het geleerde te borgen, vindt er zowel een intake (voorafgaand van het traject) als natake met bijpassend vervolgadvies plaats (na afloop van het traject).

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Margot Grimberg

Bekijk het profiel van Margot

margot-grimberg

HeartMath® voor veerkracht en energie

Heartmath® helpt deelnemers om hun veerkracht en vitaliteit te vergroten en hun prestatievermogen meteen op een hoger niveau te brengen.
Lees meer Lees minder

Technologische, culturele en economische veranderingen zorgen ervoor dat de werkomgeving in een hoog tempo verandert. Organisatieverandering vraagt veel van medewerkers. Toegenomen werkdruk en het aantal onzekerheden bij veel werknemers zorgen voor stress en een afgenomen motivatie. In deze moderne tijd van drukte en gejaagdheid, wordt werken steeds meer topsport. Dit vraagt om de juiste aandacht en energie.

Ieder mens gaat op zijn eigen manier om met prikkels uit zijn omgeving. Stress wordt niet veroorzaakt door de prikkels zelf, maar door onze mentale en emotionele reactie daar op. De manier waarop je hier mee omgaat heeft direct invloed op je gezondheid, je relaties en op hoe je je aan het eind van een dag voelt. Daarnaast beïnvloedt het je capaciteit om in te spelen op veranderingen, helder te denken, adequaat te reageren en optimaal te presteren en je doelen te bereiken. Om je energiek en vitaal te voelen en je capaciteit voor groei en transformatie te vergroten, is een goede balans tussen inspanning en ontspanning cruciaal. Dit betekent dat medewerkers net als een topsporter wel in de gelegenheid moeten zijn om voldoende te herstellen om de uitdagingen op het werk effectief aan te blijven gaan.

Wat gaan we doen?

In twee keer één dagdeel (met een tussenperiode van één maand tussen de twee dagdelen) gaan deelnemers aan de slag hun alledaagse stress. De basis van het programma wordt gevormd door Heartmath®.

HeartMath® is een wetenschappelijk bewezen en ‘evidence based’ trainingsmethode voor stressreductie en prestatieverbetering met inzet van bekroonde biofeedback software voor optimale zelfregulatie van het persoonlijke welbevinden door het genereren van zogenaamde hartcoherentie, een gezondheidsbevorderende en prestatieverhogende toestand van innerlijke balans in het autonome zenuwstelsel.

Deelnemers krijgen een serie (stressverlagende) wetenschappelijk bewezen technieken aangeleerd. Het doel van deze technieken is om het stress niveau in het lichaam direct te neutraliseren en de deelnemers weer in de juiste flow te laten komen. Via een infrarood oorsensor worden de signalen van het lichaam realtime vertaald naar het beeldscherm. Het effect van de oefeningen op het lichaam is dus direct zichtbaar, waardoor deelnemers optimaal in staat worden gesteld om hun aanwezige stress te reduceren.

Inhoud programma

 • Wetenschappelijke resultaten: bewezen case voorbeelden uit de organisatiepraktijk.
 • Theoretische achtergrond: autonome zenuwstelsel, hormoonstelsel, bloeddruk, hartslag, hartslagvariabiliteit (hartritme), 3 breinen, coherentie.
 • Verband werkdruk, spanning, stresshantering en prestatie.
 • Effect van negatieve en positieve emoties op het hartritme: de belangrijkste gezondheidsindicator voor de mens.
 • Trainen op de computer met de infra-rood sensor en biofeedback software ‘Emwave®’ en het meten van de progressie: meten is weten!
 • Praktische toepassingen van de Heartmath technieken in communicatie, brainstormen, conflictmanagement en vergaderen.

Waarom het werkt

De aanpak HeartMath® is ontwikkeld door cardiologen en neurologen van het HeartMath® Instituut op basis van inmiddels 20 jaar wetenschappelijk onderzoek.

Hieruit is gebleken dat we optimaal functioneren als ons hart zogezegd ‘coherent’ functioneert. Er is dan evenwicht tussen de zogenaamde sympaticus (‘gaspedaal’) en parasympaticus (‘rem’) van het autonome zenuwstelsel. Het krachtige eendaags Heartmath® programma ‘The Resilience Advantage’ leert deelnemers de technieken om deze coherentie in het hart te genereren zodat zij hun veerkracht en vitaliteit kunnen vergroten en hun prestatievermogen meteen op een hoger niveau kunnen brengen. Het wordt wereldwijd toegepast door miljoenen professionals in organisaties, topsporters, piloten, astronauten, etc.

HeartMath® is gebaseerd op een bio/neuro feedback systeem. Biofeedback wil zeggen dat deelnemers met behulp van technologie op een scherm terugzien wat er gebeurt in hun lichaam en geest. Het rendement van het programma is dus meetbaar en inzichtelijk:

 • HeartMath® heeft een bewezen Return on Investment (ROI) van minimaal 250%. Elke in HeartMath® trainingen geïnvesteerde euro levert de organisatie dus 2,5 euro op.
 • De gemiddeld gemeten stressreductie in organisaties door toepassing van de HeartMath® training bedraagt 40% (75 tot 90% van het doktersbezoek is stressgerelateerd, werknemers met stress hebben gemiddeld 46% hogere ziektekosten).
 • Onderzoek naar het effect van HeartMath® trainingen in multi-nationale organisaties in Noord-Amerika, Europa en Azië laten zien dat er zelfs gemiddeld een 69% significante reductie is van deelnemers met hoge stress na het volgen van de HeartMath training. Dit is de doelgroep met het hoogste risico op uitval en prestatievermindering.

Het resultaat

 • Deelnemers hebben inzicht verkregen in het effect van stress op hun lichaam en zijn in staat om krachtig en direct stress te neutraliseren, waardoor de aanmaak van schadelijke stresshormonen (cortisol) wordt gestopt.
 • Deelnemers ervaren na afloop meer energie en verhoogde vitaliteit en zijn in staat om dit in de praktijk zelf te activeren.
 • Deelnemers zijn in staat om ‘energie lekken’ te voorkomen die uitputten gedurende de dag.
 • Deelnemers zijn beter in staat om in te spelen op veranderingen doordat elemmerende patronen worden doorbroken door het genereren van nieuwe neurale netwerken in de hersenen.

Duur

Deze training duurt twee keer één dagdeel met een tussenperiode van één maand tussen de twee  dagdelen in.

Wie gingen je voor

logo abn-amro

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Godert Mollerus

Bekijk het profiel van Godert

godert-mollerus

Tailor made

Elke binnenkomende vraag beoordelen wij afzonderlijk, zodat we precies dat bieden waar de organisatie bij gebaat is. Soms betekent dit dat het ‘off the shelf’-aanbod voldoet, maar sommige (grootschalige) vraagstukken (denk aan traineeships of onboarding, management development, maar vaak ook… Lees meer
Lees meer Lees minder

Elke binnenkomende vraag beoordelen wij afzonderlijk, zodat we precies dat bieden waar de organisatie bij gebaat is. Soms betekent dit dat het ‘off the shelf’-aanbod voldoet, maar sommige (grootschalige) vraagstukken (denk aan traineeships of onboarding, management development, maar vaak ook cultuur- en verandervraagstukken) vragen doorgaans om een maatwerk aanvliegroute.

In onze maatwerk aanpak zien wij de opdrachtgever en de mensen binnen de organisatie als deskundige: zij weten het beste waar hun mensen bij gebaat zijn. Leidinggevenden, HR en andere interne stakeholders betrekken we dan ook nadrukkelijk in het definitieve ontwerp. Om een impactvol programma te creëren, worden de doelen die de opdrachtgever vooraf stelt aan het programma direct gekoppeld aan de (werk)praktijk van de deelnemers. Het daadwerkelijk aanbod sluit aan bij de (huidige of gewenste) leercultuur van de organisatie.

Zo stimuleren we mensen om zelf regie over hun leertraject te nemen. Geïnspireerd en gesteund door de leidinggevende die de ruimte biedt om de ontwikkeling ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden: wat je erin stopt haal je er ook uit.

Onze ontwerpprincipes

Wij streven altijd naar een integraal en consistent trainingsprogramma. Het 70-20-10 principe vormt een belangrijk uitgangspunt van onze programma’s. De door ons ontworpen programma’s gebruiken naast klassieke interventies (discussie, rollenspel, praktijkopdrachten, theorie) ook meer werkvloergerichte interventies als gastobservator rol, collegiale coaching opdrachten, meeloopsessies, coaching on the job, zelf programma onderdelen ontwerpen en organiseren, etc. En naast de formele aspecten maken wij ook gebruik van digitale leervormen, zoals: Traintool, Perflectie, blended simulaties, management games, om in te kunnen spelen op ‘the moments of need’.

Onze werkwijze

VDS werkt altijd vanuit de context en met de taal, waarden en kaders die de organisatie stelt. Elke situatie, organisatie en doelgroep vraagt om de juiste nuances, om een taal die aanspreekt, die raakt en om begeleiders die passen bij de doelgroep. Daarom werken wij volgens onderstaande aanpak, zodat elk programma volledig aansluit op de specifieke context van uw organisatie, uw medewerkers en leiders, uw teams en uw klanten en doelstellingen/ ambities.

 1. Begrijpen
  VDS start met luisteren en bevragen om de vraag écht te begrijpen. Zodra we begrijpen wat de vraag en behoefte is, kunnen we het vervolg bemensen om de juiste relatie te leggen tussen vraag, doelgroep, programma en begeleiders.
 2. Onderzoeken
  Samen onderzoeken we de behoefte achter de vraag, door ons te verdiepen in de context van de deelnemers en de verschillende belangen van mens, organisatie en klant. We bakenen ons gezamenlijke aandachtsgebied af zodat we focus hebben voor het belangrijkste gezamenlijke doel.
 3. Ontwerpen
  Met deelnemers en interne experts ontwerpen wij het programma met als belangrijkste vertrekpunten: het gekozen perspectief, onze overtuigingen en jullie kaders, mogelijkheden en behoeften.
 4. Valideren 
  Op basis van samen vastgestelde criteria valideert het projectteam het ontwerp, de inhoudelijke inrichting, de wijze van communicatie en organisatie en gedeelde verantwoordelijkheden bij begeleider, deelnemer en projectorganisatie.
 5. Uitvoeren
  Binnen de gestelde kaders organiseren, administreren en communiceren wij het programma, zodat wij kunnen uitvoeren volgens wens en afspraak en met experimenteren en reflecteren als belangrijkste ingrediënten.
 6. Evalueren
  Samen meten wij de waarde van het programma door gebruik te maken van de Jack Phillips’ ROI MethodologieTM en bepalen we het effect op de deelnemers, hun praktijk en de organisatie.

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Maarten Tigchelaar

Bekijk het profiel van Maarten

Maarten Tigchelaar

TeamingUp

Effectieve snelle teaminterventies gebaseerd op bewezen methoden en modellen, gericht op de ontwikkeling van het gehele team.
Lees meer Lees minder

Organisatiestructuren veranderen snel waarin de tendens naar meer zelfsturing en minder hiërarchie evident is. Werken aan complexe uitdagingen en presteren vindt steeds meer in teams plaats. Of het nu gaat om agile/scrum, zelfsturing, projectteams, virtuele teams of ‘gewoon nog’ traditionele teams bestaande uit een manager met medewerkers, in vrijwel alle gevallen zien we dat er wat betreft teamontwikkeling aan effectiviteit te winnen is.

Met TeamingUp focussen we ons niet op de leidinggevenden of de individuele medewerkers, maar op de ontwikkeling van het team in zijn geheel. En hoe de effectiviteit en productiviteit van de teams binnen een organisatie kunnen worden verbeterd.

Vaak wordt bij teamontwikkeling relatief veel aandacht besteed aan de instrumentele ontwikkeling van teams, zoals scrum en agile. Aan de zachte kant, de gedragskant, wordt echter relatief weinig aandacht besteed. Het gaat dan om elementaire zaken als vertrouwen, openheid, veiligheid, gezamenlijkheid, gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten, feedback op elkaars werkzaamheden en de mate waarin het team energie opbouwt en een inspirerende werkomgeving creëert.

En juist die elementen maken uiteindelijk een heel groot deel uit van de effectiviteit van teams en de prestaties van de teams. Wij ontwikkelden TeamingUp om te zorgen dat de zachte kant van teams op orde is.

Inhoud programma

 

In samenwerking met Integron hebben we de TeamingUp scan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan bestaat uit 40 vragen die over de volle breedte van de teambeleving en het ontwikkelpotentieel van het team gaat. De scan geeft het team snel inzicht in het functioneren en de prioriteiten van het team. Een goed startpunt om te bepalen welke thema’s belangrijk zijn voor het team en welke workshops het meest effectief is voor het team.

Voorbeeldrapportage TeamingUp scan bekijken

 

 

Een uitgebreid keuzepallet aan workshops van één dagdeel

Wij hebben 20 teamversnellers ontwikkeld die zijn ingedeeld in vijf teamschakelaars. De eerste vier teamschakelaars hebben een bepaalde mate van afhankelijkheid van elkaar. Je kunt pas effectief communiceren als er veiligheid is. Je kunt pas doelgericht werken als er een goede samenwerking is. Je zou kunnen zeggen dat elke schakelaar verder bouwt op het in voldoende mate aanwezig zijn van de kwaliteiten en vaardigheden van de voorgaande schakelaars. De vijfde schakelaar geeft de verdere verdieping van teamprestaties. Samen met de opdrachtgever wordt tijdens het analysegesprek een keuze gemaakt voor één teamversneller die het meest effectief bijdraagt aan het ontwikkelpotentieel van het team.

TeamingUp - teamschakelaars en teamversnellers

Bekijk hier de teamversnellers

 

 

Het resultaat

Teamingup brengt inzicht, gemeenschappelijkheid, focus, versnelling en doelgerichtheid.

De opbrengsten van TeamingUp zijn meervoudig en dienen zowel de individuele teamleden als de team manager of teamlead. De directe opbrengst is dat de blokkades die het effectief functioneren van het team in de weg zitten worden opgeruimd en dat de krachten en kwaliteiten van de teamleden veel beter benut worden. Werkplezier, enthousiasme en de energie om met elkaar doorbraken te realiseren, krijgt een sterke impuls.

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

André Prins

Bekijk het profiel van André

andre-prins

Persoonlijke coaching

Persoonlijke Coaching is een beproefde methode om meer grip te krijgen op je functioneren en een verhoogde effectiviteit, ten aanzien van jezelf en naar anderen.
Lees meer Lees minder

Persoonlijke Coaching is een beproefde methode voor iedereen die zich persoonlijk en functioneel wil ontwikkelen. De aanleiding voor een Persoonlijke Coaching kan zeer divers van aard zijn. Het gaat dan om zaken als werken aan een krachtige zelfpositionering, het vermogen om met anderen samen te werken, maar ook beter leren organiseren en structureren.

Door middel van de Persoonlijke Coaching wordt het inzicht in de oorsprong van je denk- en gedragspatronen en de effecten hiervan vergroot. Je leert jezelf hierdoor beter te begrijpen en je kunt jezelf en anderen vervolgens beter beïnvloeden. Je krijgt kennis, methoden en technieken aangereikt om je vaardigheden te vergroten. Met als resultaat meer grip op je functioneren en een verhoogde effectiviteit, ten aanzien van jezelf en naar anderen.

Wat gaan we doen?

Een Persoonlijke Coaching start met een ‘intakegesprek’. De (exacte) coaching vragen worden scherp gesteld door de coachee en de coach. Waar heeft de coaching betrekking op ? Wat wil de coachee ontwikkelen, afleren, beter kunnen en/of graag bereiken ? Ookwordt ‘het proces’ van een Persoonlijke Coaching besproken: voorbereiding van de coachee ten behoeve van een coaching gesprek, werken met tussentijdse opdrachten, duur van het coaching gesprek (doorgaans 2 uur) en het aantal coaching gesprekken dat minimaal plaatsvindt. En tenslotte: ‘klikt het tussen coach en coachee’.

Tijdens een coaching gesprek staat de coachee en zijn dagelijkse praktijk centraal en brengt hij/zij relevante situaties in ter bespreking/uitwerking. Waar gepast oefent de coachee met door hem ingebrachte cases, bijvoorbeeld door middel van een gesprekssimulatie. De coach houdt een spiegel voor, daagt de coachee uit, geeft adviezen, biedt oplossingen, draagt kennis over en vergroot vaardigheden. De coachee vertaalt dit vervolgens in de praktijk en evalueert (reflecteert) in het volgende coaching gesprek. Na afloop van het aantal afgesproken gesprekken evalueren de coachee en de coach, stellen vast in hoeverre de doelen zijn bereikt en bespreken de voortgang (wat heeft de coachee nog nodig om zelfsturend en zelfstandig aan zijn gewenste ontwikkeling te werken?)

Waarom het werkt?

We hebben allemaal zo onze imperfecties, eigenaardigheden en beperkingen waardoor we soms een ander nodig hebben om hier invloed op uit te oefenen. Met behulp van een Persoonlijke Coaching leer je jezelf (en anderen) beter te begrijpen door te reflecteren op (verankerde) denk- en gedragspatronen en de effecten hiervan. Én welke vaardigheden je kunt aanwenden om vervolgens  jezelf en anderen effectiever te beïnvloeden.

Het resultaat

Afhankelijk van de specifieke coaching vragen die aan een coaching ten grondslag liggen, worden door coachees vaak de volgende resultaten genoemd:

 • Het ervaren van meer ontspanning tijdens lastige situaties.
 • Beter en gemakkelijker de doelen weten te bereiken.
 • Communicatief sterker geworden.
 • Effectiever in de samenwerking met anderen.
 • Ontwikkeling van het leiderschapsgedrag.
 • Het eigen gedragsrepertoire verbreed.
 • Kunnen, willen en weten te prioriteren.
 • Het overwinnen van angsten en belemmerende overtuigingen.

Duur

Het minimaal aantal afspraken is afhankelijk van de specifieke coachingvragen. Duur van het coachingsgesprek is twee uur.

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

André Prins

Bekijk het profiel van André

andre-prins

Persoonlijke krachten en blokkades

Voor teams die vanuit een hernieuwde kennismaking de complementariteit van elkaar gaan ontdekken en deze effectief weten in te zetten.
Lees meer Lees minder

Dit is een verdiepte kennismaking. Ook als je team al jaren samenwerkt, zijn er dingen die je teamleden vaak niet van elkaar weten. Hoe groter de open en gedeelde ruimte, hoe minder kans er is voor onbegrip, oordelen en irritaties.

Teamleden delen hier met elkaar aan de hand van attributen en specifieke vragen wat ze lastig vinden, wat persoonlijke waarden en normen zijn, waar ze absoluut niet tegen kunnen (rood licht) en wat ze nodig hebben van hun teamleden en jou als manager om hun kennis en talenten maximaal in te zetten (groen licht).

Voor teams die

vanuit een hernieuwde kennismaking de complementariteit van elkaar gaan ontdekken en deze effectief weten in te zetten.

Deze teamversneller geschikt voor jouw team?

In samenwerking met Integron hebben we de TeamingUp scan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan bestaat uit 40 vragen die over de volle breedte van de teambeleving en het ontwikkelpotentieel van het team gaat. De scan geeft het team snel inzicht in het functioneren en de prioriteiten van het team.

 

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

André Prins

Bekijk het profiel van André

andre-prins

Accountability Groups Sessions (AGS)

Een resultaatgerichte procesaanpak voor collegiale coaching en reflectie waarbij het realiseren van ambities en plannen centraal staat.
Lees meer Lees minder

Een resultaatgerichte procesaanpak voor collegiale coaching en reflectie. Vanuit persoonlijk bewustzijn en persoonlijk leiderschap staan het realiseren van ambities en hiertoe geformuleerde plannen centraal.

De Accountability Groups Sessions aanpak helpt om inbreng en initiatief binnen de organisatie te vergroten en te bevorderen. Deelnemers worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om intenties om te zetten naar acties en concrete resultaten. In dit proces wordt actief gebruik gemaakt van de collectieve intelligentie van collega’s.

Accountability Groups Sessions zijn sessies van een dagdeel die met een zekere regelmaat plaatsvinden. Zo wordt focus en ritme aangebracht op de voortgang van de persoonlijke actieplannen van de deelnemers.

Wat gaan we doen

Na een intake en de formulering van een persoonlijke (leiderschaps-) uitdaging die de persoon, zijn team, zijn klant(en) en de organisatie raakt, stappen wij in een proces van 6-8 maandelijkse sessies. In elke sessie staat de ritme en focus op concrete voortgang op resultaten in de praktijk centraal.

In vaste groepen (max. 8 deelnemers) en onder leiding van een VDS facilitator, dagen deelnemers elkaar uit op hun persoonlijke actieplan. Ze reflecteren op praktijkuitdagingen, benutten elkaars talenten, kennis en ervaring en worden geacht verantwoordelijkheid te nemen voor hun resultaten. Elke sessie heeft een vaste agenda, waardoor rust en ruimte ontstaat voor reflectie en compareren in plaats van adviseren. Door minstens zes sessies, met vaste tussenpozen van maximaal 6 weken, ontstaat ritme en focus op de tussenliggende individuele ‘30 dagen challenges’.

Een veilige omgeving wordt gecreëerd, waarin deelnemers vanuit openheid en vertrouwen praktijkcases inbrengen en kunnen bespreken. Door middel van het benutten van de aanwezige collectieve intelligentie worden nieuwe inzichten en perspectieven verkregen. Om vanuit deze kwetsbaarheid doorbraken in patronen te forceren. Zowel in werk en privé, want die twee werelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben derhalve invloed op elkaar . Werken in Accountability Groups Sessions kent duidelijke ‘groundrules‘, zoals grondig voorbereiden op elke sessie en 100% aanwezigheid. Deze groundrules stimuleren de personal accountability en bieden in de dagelijkse hectiek een gestructureerde vorm van rust en ruimte om tot zichtbare business effecten te komen.

Waarom het werkt

Accountability Groups Sessions zijn geen vrijblijvende intervisiesessies, maar effectieve peer group sessies die medewerkers of leidinggevenden echt helpen bij het verwezenlijken van hun business plannen. Het werkt alleen als deelnemers echt willen en 100% inzet tonen.

Welk resultaat levert een Accountability Groups Sessions?

Na deelname aan de Accountability Groups Sessions hebben deelnemers:

 • Concrete voortgang geboekt op de gewenste resultaten.
 • Obstakels en ervaringen gedeeld met collega’s.
 • Door de reflecties van collega’s nieuwe inzichten gekregen om eigen uitdagingen op andere wijze te benaderen.
 • Door noodzakelijke zelfreflectie zichzelf beter leren doorgronden en te verbinden aan de KPI’s.
 • Belangrijke business uitdagingen gedeeld en met behulp van de collectieve intelligentie die men heeft opgedaan, deze uitdagingen ‘in het moment’ ook daadwerkelijk kunnen tackelen.

Duur

Een dagdeel per sessie, waarbij een serie van 6 tot 8 sessies per deelnemer ideaal is.

Zij gingen je voor:

essent

logo pwclogo abn-amro

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Maarten Tigchelaar

Bekijk het profiel van Maarten

Maarten Tigchelaar

Kleurenmodel Insights Discovery

Insights Discovery is een praktische ondersteunende tool dat helpt om de gedragsvoorkeuren van een 'team' in kaart te brengen. Voor een goed functionerend teamproces.
Lees meer Lees minder

Deze workshop helpt teams om met behulp van het kleurenmodel Insights Discovery ® vanuit ieders kwaliteiten en met nieuwe inzichten de teameffectiviteit en samenwerking te verbeteren. Door de complementariteit te benutten komen deelnemers samen dichterbij het teamresultaat.

Insights Discovery is een praktische ondersteunende tool dat helpt om mensen inzicht te geven in hun eigen persoonlijke gedragsvoorkeuren. Op basis van het profiel leren deelnemers zichzelf en elkaar goed kennen. Waardevolle nieuwe inzichten onstaan om als team mee aan de slag te gaan. Meer informatie over deze tool: https://insightsbenelux.com/insights-discovery/

Wat gaan we doen

De workshop is bedoeld voor een leidinggevende met zijn/haar teamleden of voor projectteams die langere tijd met elkaar moeten samenwerken.

In de eerste plaats krijgen deelnemers inzicht in hun gedragsvoorkeuren en die van de andere teamleden. Zij leren elkaar beter kennen op basis van de inzichten die InsightsTM profielen geven.

Deelnemers verkennen het eigen Insights type verder door hun eigen gedragsvoorkeur en die van anderen te ervaren in verschillende oefeningen. Ook bepalen zij de teampositie en ontdekken zij hoe de teamdynamiek en cohesie in elkaar zit. Vragen als: Welke rol vervul je binnen het team? Hoe zet jij je kwaliteiten in? Waar liggen je valkuilen als het gaat om communicatie en Wat heb je nodig van de ander? komen aan bod.

De workshop wordt afgesloten met een concreet teamplan om hetgeen geleerd is te borgen. Ideeën en opgedane inzichten worden zo verankerd in de praktijk. Ook wordt de vertaalslag gemaakt naar de vraag: Wat gaan onze klanten hiervan merken?

Waarom het werkt

 • Insights Discovery is een krachtig, herkenbaar model dat een gemeenschappelijke taal creëert.
 • De samenwerking in het team verbetert doordat er gezamenlijk criteria worden bepaald voor open communicatie en het geven van feedback.
 • Deelnemers zijn zich meer bewust van het belang van een effectief werkend team voor de implementatie van strategie en doelen.

Het resultaat

 • Inzicht in de eigen en elkaars gedragsvoorkeuren en reflectie daarop (wat wil ik zelf en wat vind ik belangrijk?) en bewustwording van de eigen rol in teamsamenwerking en het belang van een goed functionerend teamproces.
 • Vaardigheden opbouwen voor de interactie met collega’s (openheid, inleven in de ander en impactvolle communicatie, waarbij feedback een essentieel onderdeel is).
 • Borging voor de toekomst (hoe houden we het vast?).

Duur

Deze workshop duurt 2 dagdelen.

Wie gingen je voor:

logo a.s.r.logo abn-amro

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

André Prins

Bekijk het profiel van André

andre-prins

Kleurenmodel HBDI

Kleurenmodel HBDI is een laagdrempelige ondersteunende tool om de denkvoorkeuren van een 'team' in kaart te brengen. Voor het vergroten van teameffectiviteit en samenwerking.
Lees meer Lees minder

Met behulp van kleurenmodel HBDI worden teams geactiveerd om vanuit ieders kwaliteiten en met nieuwe inzichten de teameffectiviteit en samenwerking te verbeteren. Belangrijke thema’s zijn:  elkaar leren kennen, begrip voor elkaar opbrengen en elkaar leren te vertrouwen.

HBDI is een laagdrempelige ondersteunende tool om op een dynamische wijze de denkvoorkeuren van je team in kaart te brengen en zo de complementariteit bij elkaar te ontdekken. De tool geeft waardevolle inzichten om vanuit meer verbinding doelen te realiseren en het maximale uit de samenwerking te halen. Meer informatie over deze tool: http://www.hbdi.nl/

Wat gaan we doen

De workshop is bedoeld voor een leidinggevende met zijn/haar teamleden of voor projectteams die langere tijd met elkaar moeten samenwerken.

In de eerste plaats krijgen deelnemers inzicht in hun denkvoorkeuren en die van de andere teamleden. Zij leren elkaar beter kennen op basis van de inzichten die HBDITM profielen geven.

Deelnemers krijgen meer inzicht in het eigen HBDI-profiel middels het spelen van de Diversity Game. Meer inzicht in de denkvoorkeuren van collega’s wordt verkregen door de deelnemers diverse (communicatie) oefeningen te ervaren. Zij leren concrete voorbeelden te geven van gedrag gebaseerd op de eigen denkvoorkeursstijl en van gedrag in de minst uitgesproken denkvoorkeursstijl.

De workshop wordt afgesloten met een concreet teamplan met diverse borgende activiteiten, zodat zij ook na deze workshop blijvend kunnen werken aan een optimale communicatie. Ideeën en opgedane inzichten worden zo verankerd in de praktijk. Ook wordt de vertaalslag gemaakt naar de vraag: Hoe gaan wij onze teamsamenwerking en communicatie verbeteren? Wat laten we achter? Wat nemen we mee de toekomst in.

Waarom het werkt

 • HBDI is een praktisch, herkenbaar model dat een gemeenschappelijke taal creëert en de productiviteit binnen het team verhoogt.
 • De samenwerking in het team verbetert doordat er gezamenlijk criteria worden bepaald voor open communicatie en de inzet van ieders intellect.
 • De methodologie versnelt groei, mobiliseert vaardigheden om constructief met elkaar samen te werken en verkort de leercurve.
 • Deelnemers zijn zich meer bewust van het belang van een effectief werkend team voor de implementatie van strategie en doelen.

Het resultaat

 • Ieder teamlid mobiliseert alle vaardigheden om beter te communiceren.
 • Er ontstaat teamcohesie voor een optimale samenwerking.
 • Ieder teamlid erkent de waarde van collega’s.
 • Stijlflexibiliteit wordt ontwikkeld en geborgd voor de toekomst (hoe houden we het vast?).

Duur

Deze workshop duurt 2 dagdelen.

Wie gingen je voor:

logo abn-amro

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

André Prins

Bekijk het profiel van André

andre-prins

Kleurenmodel MBTI

Kleurenmodel MBTI is een opbouwend raamwerk dat uniek inzicht biedt in wat mensen beweegt. Voor het vergroten van de teameffectiviteit en samenwerking.
Lees meer Lees minder

Deze workshop helpt de mensen binnen de organisatie om met behulp van het kleurenmodel MBTI meer inzicht te krijgen in bijdragen, voorkeuren en motivatie van elk individu, collega’s of klanten. De deelnemers verkrijgen inzicht in hun eigen, unieke persoonlijkheid en gedragingen, maar ook die van anderen. Hun eigen zelfkennis en die van anderen worden vergroot. Dit stimuleert het vermogen om met anderen samen te werken of een breed gesprek aan te gaan.

MBTI is een opbouwend raamwerk om te bekijken hoe mensen het liefst informatie opnemen, beslissingen nemen en hun dagelijkse leven leiden. Wil je mensen binnen je organisatie meer inzicht geven in de verschillende voorkeuren in communicatie dan biedt deze workshop uitkomst.

Wat gaan we doen

De workshop is bedoeld voor een leidinggevende met zijn/haar teamleden of projectteams die langere tijd met elkaar moeten samenwerken. De vier dimensies van MBTI worden uitvoerig besproken aan de hand van de volgende vragen: Waar haal ik energie vandaan? Hoe neem ik informatie op? Hoe neem ik beslissingen? Wat is mijn levensstijl?

Via diverse oefeningen wordt het persoonlijke profiel uitgediept en inzicht vergaard op de sterke punten en de verbeterpunten, hoe teamleden willen dat ze gewaardeerd worden en waar men allergisch voor is. Hiermee wordt bewustwording gecreëerd dat ieder teamlid zelf verantwoordelijk is voor het teamgevoel en de efficiëntie.

Tijdens de workshop is uitgebreid aandacht voor het creëren van een gemeenschappelijke taal om de samenwerking te optimaliseren en toe te werken naar de kern van de gewenste teamdynamiek.

Waarom het werkt

 • MBTI is een toegankelijk instrument dat een uniek inzicht biedt in wat mensen beweegt.
 • Met behulp van MBTI ben je in staat om snel tot een teamanalyse te komen.
 • Met behulp van MBTI vorm je strategieën voor het vergroten van teamprestaties.

Het resultaat

 • De teamleden ontwikkelen een eigen (persoonlijke) leiderschapsstijl.
 • De communicatie en besluitvormingsprocessen worden in het team aanzienlijk verbeterd.
 • De teameffectiviteit en de teamsamenwerking is vergroot.
 • De teamleden verbeteren de communicatie en besluitvormingsprocessen.
 • De teamleden zijn gemotiveerd en bewust van de impact op de bedrijfsresultaten.
 • Er zijn minder conflicten en een betere moraal binnen het team.

Duur

Deze workshop duurt 2 dagdelen.

Wie gingen je voor:

logo a.s.r.logo abn-amro

Persoonlijk contact

Nog meer vragen? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

André Prins

Bekijk het profiel van André

andre-prins

Over VDS

Maak het verschil. Denk. Werk. Doe. Alsof het je eigen bedrijf is. Jouw werk, jouw baan, jouw verantwoordelijkheid. Traditionele bedrijfsstructuren staan onder druk. Organisaties worden platter, teams worden zelfsturend en leiderschap wordt persoonlijker. Zet samen met ons de verandering binnen… Lees meer
RECENTE ARTIKELEN
30 november 2017

Een gemotiveerd en productief team: 7 valkuilen voor een teamleider

Lees artikel
9 november 2017

De continue performance dialoog: hoe ver ben jij?

Lees artikel
6 november 2017

Vitaliteitsprogramma Gezond Werken van Zilveren Kruis door iHMQ bekroond met Gouden Certificaat

Lees artikel
5 november 2017

Een verbindend gesprek: 10 belangrijke elementen

Lees artikel
Alle Artikelen