Nicolette Roelofs

Trainer

Ik ben altijd geïnteresseerd in wat mensen beweegt om de dingen te doen, zoals zij ze doen en in hoeverre hun eigen ideeën en wensen in balans kunnen worden gebracht met externe factoren, zonder dat zij zichzelf daarbij geweld aan hoeven doen.

Een trainer is voor mij een ondersteuner, die deelnemers, door bijvoorbeeld door te vragen en  kritische vragen te stellen, helpt het eigen potentieel te ontwikkelen. Dit betekent voor mij dat ik mensen help zich bewust te worden van hun eigen kracht, van waaruit zij zelf een veranderingsproces in werking kunnen zetten, zonder dat ze het gevoel hebben dat hen iets opgedrongen wordt. Het gevolg hiervan is dat een deelnemer ook binnen zijn organisatie  beter gaat functioneren.

"Er is moed voor nodig om je droom niet te blijven dromen, maar hem daadwerkelijk te leven."

Bel mij voor:

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Teamontwikkeling
  • Management Development
  • Persoonlijke - en groepscoaching

Contact met Nicolette

Nicolette op het web

Blogs van Nicolette

Neem contact op met Nicolette Roelofs