Kwaliteit

Als je met een professionele partij in zee gaat, verwacht je kwaliteit. Dat vinden wij logisch. Daarom zetten we hier op een rij welke kwaliteitskeurmerken op ons van toepassing zijn.

VDS is CEDEO-erkend

Er zijn naar schatting 8.500 bedrijven in Nederland die zich hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en die als hoofdactiviteit het verzorgen van bedrijfsopleidingen hebben. CEDEO heeft uit dit aanbod circa 300 instituten CEDEO-erkend voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen. Deze erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoeken. Elke twee jaar voert CEDEO door middel van een steekproef een klanttevredenheidsonderzoek uit in ons klantenbestand.
www.cedeo.nl

VDS is lid van de NTRO

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren. Klik hier voor gedragscodes leden NTRO.
www.ntro.nl

Klanttevredenheid

Over klanttevredenheid houden wij zelf ook graag een vinger aan de pols. Samen met onze opdrachtgevers besteden we veel aandacht aan evaluaties van rendementen van programma’s. Ons uitgangspunt is daarbij de ontwikkeling van het onbenutte groeipotentieel van mensen. Persoonlijke groei van mensen en hen in staat stellen hun kwaliteiten te benutten draagt bij aan groei van de organisatie en uiteindelijk aan een betere wereld.

VDS is partner van MVO Nederland

MVO Nederland is een organisatie die als doel een duurzame samenleving heeft. Daartoe richten zij zich op verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven, samen met hun partners. Het partnership met MVO Nederland is voor ons een logisch gevolg van de wijze waarop wij naar de wereld kijken.
www.mvonederland.nl

VDS is deelnemer van FIRA

FIRA, duurzaamheidsmakelaar en onafhankelijk MVO toetsingsinstituut, heeft VDS verwelkomt als deelnemer. Daar zijn wij trots op want in de visie van FIRA ligt de sleutel tot een duurzamere wereld bij het bedrijfsleven. Een visie die wij als VDS van harte onderschrijven.
www.fira.nl

VDS is partner van De Groene zaak

De Groene Zaak is een platform van ca. 150 succesvolle ondernemers die een duurzaam business-model winstgevend weten te maken. Eén helder doel staat voor De Groene Zaak centraal: het versnellen van de verduurzaming van ons economisch bestel. Dat doen zij door krachtig te lobbyen voor een beter ondernemings- en financieringsklimaat voor het duurzame bedrijfsleven. Als partner van De Groene Zaak zijn wij ervan overtuigd dat vergroeners verdienen in de toekomst. En dat op termijn maar één businessmodel winstgevend is: een duurzaam businessmodel.
www.degroenezaak.com