BLOG - Maarten Tigchelaar

Traineeship van de toekomst

Anno 2015 worden organisaties meer dan ooit uitgedaagd in het aan trekken van ‘bright young professionals’. Elke organisatie wordt in toenemende mate uitgedaagd het maximale potentieel uit de (diversiteit van) mensen te halen, waarbij informele netwerken belangrijker worden dan hiërarchische structuren.

De instromende jonge professionals kennen een ander werkethos dan generaties hiervoor en worden op andere wijzen gestimuleerd. En in de L&D markt zijn termen als ROI, m-learning, 70:20:10, gamification en community learning niet meer weg te denken. Al deze veranderingen, en wellicht nog vele meer, maken het dat veel organisaties nu nadenken over het bestaansrecht van hun traineeship als ‘talent magnet instrument’ en de vorm waarin deze is gegoten. En wat denk jij? Hebben traineeships als ‘talent magnet instrument’ volgens jou nog bestaansrecht?

Ons antwoord is ‘ja’!

Wij zijn er sterk van overtuigd dat een traineeship, in welke vorm ook, een noodzakelijk strategisch instrument blijft om talenten aan te trekken. Daarbij zien wij dat tenminste drie aspecten een belangrijke rol spelen:

1. Traineeships hebben een positieve ROI
Uit het onderzoek dat bureau Become a trainee in 2010 onder 330 trainees in 56 bedrijven en 13 landen heeft uitgevoerd blijkt dat traineeships een positieve ROI hebben, mits een aantal kernonderdelen adequaat zijn ingericht.

2. De afwezigheid van een traineeship verlaagt de aantrekkelijkheid van de organisatie
De aanwezigheid ervan biedt dan ook niet zozeer een concurrentievoordeel, maar de afwezigheid is wel degelijk een concurrentienadeel. Daarmee is een traineeship in feite een hygiëne factor in het aantrekken van jonge professionals.

3. Een traineeship raakt belangrijke drijfveren van GenY en GenZ én geeft de organisatie (daarmee)veranderpotentieel
Door het concept traineeship te zien als een veranderprogramma, creëert de organisatie een in potentie zeer sterke ‘veranderkatalysator’. Het is daarbij van belang om de drijfveren en kwaliteiten van trainees bewust te bundelen, te richten op uitdagingen in de organisatie en vervolgens de trainees begeleid de ruimte te geven om hun potentieel maximaal aan te spreken.

Wil je als organisatie jonge talenten aantrekken en ontwikkelen? En deze talenten aan je organisatie binden?
Dan zal je hoe dan ook én meer dan ooit bij het ontwerpen van een eigentijdse traineeship rekening moeten houden met de behoeften, (leer)voorkeuren en waarden van de verschillende generaties die nu werkzaam zijn binnen de organisatie. Ik schreef een whitepaper waarin de belangrijkste elf overwegingen beschrijf die van belang zijn bij het ontwerp van een traineeship van de toekomst. Je kunt hem hiernaast downloaden.

1 april 2015
Naar overzicht
Maarten Tigchelaar

Maarten Tigchelaar

Bekijk mijn profiel

Neem contact op met Maarten Tigchelaar

Whitepaper

Traineeship 3.0: ‘Design your own’

Nu Downloaden

Andere blogs van Maarten

 • 8 december 2016
  BLOG: Een succesvol eigentijds traineeship: 3 valkuilen Dit blog lezen
 • 7 december 2016
  BLOG: Misverstand #3: Ik moet de trainees behouden, anders is mijn traineeship niet rendabel Dit blog lezen
 • 29 november 2016
  BLOG: 3 essentiële vragen voor elke organisatie die een eigentijds traineeship wil Dit blog lezen
 • 26 mei 2016
  BLOG: ATD Expeditie 2016: Learning agility verhogen Dit blog lezen
 • 22 mei 2016
  BLOG: ATD Expeditie 2016: een symbiose tussen hard en zacht Dit blog lezen
 • 13 mei 2016
  BLOG: Zeven randvoorwaarden voor een succesvol Management Development programma Dit blog lezen
 • 6 mei 2016
  BLOG: Drie ingrediënten voor een integraal Management Development-programma Dit blog lezen
 • 28 april 2016
  BLOG: De ‘managers’ van de toekomst Dit blog lezen
 • 21 april 2016
  BLOG: Traditionele Management Development programma’s werken (bijna) niet meer Dit blog lezen
 • 19 april 2016
  BLOG: Hoe wendbare leiders zich onderscheiden Dit blog lezen
 • 14 april 2016
  BLOG: Hoe wendbare organisaties zich onderscheiden Dit blog lezen
 • 12 april 2016
  BLOG: De veranderende rol van de leider Dit blog lezen
 • 7 april 2016
  BLOG: Wendbaarheid is noodzakelijk voor toekomstbestendige organisaties Dit blog lezen
 • 18 december 2012
  BLOG: Beyond 70-20-10. Eigenaarschap onder de aandacht! Dit blog lezen
 • 14 december 2012
  BLOG: ROI bepalen op Learning & Development, is dat mogelijk? Dit blog lezen