BLOG - Maarten Tigchelaar

Traditionele Management Development programma’s werken (bijna) niet meer

Managers en leiders: twee termen die regelmatig door elkaar gebruikt worden. Toch zijn de twee termen duidelijk geen synoniemen van elkaar. Er zijn dus managers en leiders. Beide zijn belangrijk voor de organisatie, maar wat is nu exact het verschil? Organisatiedeskundige Peter F. Drucker omschreef het als volgt: “Management is doing the things right. Leadership is doing the right things”.

Traditionele Management Development programma's werken niet meer: verschil managers en leiders

Een manager richt zich meer op de korte termijn, efficiëntie en stabiliteit van systemen en processen. De focus van de manager is vooral gericht op het bereiken van concrete resultaten en het uitvoeren van taken binnen de kaders die zijn afgesproken. De leider daarentegen richt zich meer op de lange termijn, hij/zij heeft een visie. De focus van de leider is vooral gericht op het stimuleren van anderen om resultaten te bereiken en streeft ernaar de organisatie in de juiste richting verder te brengen.

Traditionele Management Development programma’s steeds minder populair

Waarin verschillen het leren en ontwikkelen van deze twee rollen van elkaar? Management Development (MD) is een belangrijk strategisch middel dat, naast andere middelen, ingezet wordt om de ambitie, strategie en doelen van de organisatie te realiseren. MD gaat wat mij betreft om het aantrekken, ontwikkelen, binden en boeien van (toekomstige) managers in de organisatie. Het richt zich op de huidige opdracht in de huidige organisatiecontext. Dit in tegenstelling tot Leadership Development (LD) dat zich veelal richt op het ontwikkelen van leiders voor een toekomstige opdracht in een veranderende organisatiecontext. Hoewel Management Development en Leadership Development allebei onmisbaar zijn voor de organisatie, is het traditionele Management Development steeds minder populair.

Inspirerende leiders gezocht

Organisaties kijken steeds meer naar het rendement van leren en ontwikkelen voor het individu én de organisatie. Medewerkers nemen steeds meer de regie over hun eigen ontwikkeling en hebben de ruimte nodig om ook daadwerkelijk persoonlijk leiderschap te tonen. Dit vraagt om inspirerende leiders. De huidige tijd waarin de context continu en fundamenteel in verandering is en waar managers meer dan ooit als leiders moeten optreden, geloof ik dat een integrale benadering van zowel MD als LD zoals hierboven beschreven in potentie de beste bijdrage levert aan organisatieresultaten.

Het uitgangspunt van het ontwerpen van een eigentijds integraal MD-programma

Ik hanteer dan ook het volgende uitgangspunt bij het ontwerpen van een eigentijds integraal Management Development-programma: een MD-aanpak dat te allen tijde uniek op maat is van de organisatie, haar managementpopulatie, haar context en haar (potentiële)maatschappelijke bijdrage. Daarbij kennen MD-inspanningen een directe relatie met de ambitie, strategie en doelen van de organisatie.

MD kent wat mij betreft een gezonde mix tussen initiatieven voor het collectief, voor de verschillende subgroepen (bv. managementlagen) en voor de individuele manager. In deze mix worden zowel formele als informele activiteiten ingezet, die doordacht op elkaar aansluiten, elkaar versterken en leiden tot de gewenste organisatieresultaten. Wat betreft formele activiteiten: denk hier bijvoorbeeld aan het werving en selectie proces, het promotiebeleid, de performance management systematiek, trainingen, opdrachten en colleges. Denk bij informele activiteiten bijvoorbeeld aan initiatieven die het netwerk versterken, de managementcultuur beïnvloeden en de intern aanwezige expertise met elkaar verbindt.

Inspiratie en tips gezocht?

Ben je benieuwd of jouw Management Development programma nog voldoet aan de wensen en behoeften van de moderne organisatie of medewerker? Of kun je wel wat inspiratie gebruiken voor het ontwerpen van een eigentijds MD-programma?
De komende weken schrijf ik een blogreeks waarin ik mijn ervaringen en inzichten deel rondom dit onderwerp. Wat is volgens mij van belang in het ontwerp van een eigentijds Management Development programma en waar dien je allemaal mee rekening te houden. Op deze vragen geef ik de komende weken antwoord!

Lees de volgende blogs in deze blogreeks:

Deel 2: ‘De ‘managers’  van de toekomst’
Deel 3: ‘Drie ingrediënten voor een integraal Management Development programma’
Deel 4: ‘Zeven randvoorwaarden voor een succesvol MD-programma’

21 april 2016
Naar overzicht
Maarten Tigchelaar

Maarten Tigchelaar

Bekijk mijn profiel

Neem contact op met Maarten Tigchelaar

Andere blogs van Maarten

 • 8 december 2016
  BLOG: Een succesvol eigentijds traineeship: 3 valkuilen Dit blog lezen
 • 7 december 2016
  BLOG: Misverstand #3: Ik moet de trainees behouden, anders is mijn traineeship niet rendabel Dit blog lezen
 • 29 november 2016
  BLOG: 3 essentiële vragen voor elke organisatie die een eigentijds traineeship wil Dit blog lezen
 • 26 mei 2016
  BLOG: ATD Expeditie 2016: Learning agility verhogen Dit blog lezen
 • 22 mei 2016
  BLOG: ATD Expeditie 2016: een symbiose tussen hard en zacht Dit blog lezen
 • 13 mei 2016
  BLOG: Zeven randvoorwaarden voor een succesvol Management Development programma Dit blog lezen
 • 6 mei 2016
  BLOG: Drie ingrediënten voor een integraal Management Development-programma Dit blog lezen
 • 28 april 2016
  BLOG: De ‘managers’ van de toekomst Dit blog lezen
 • 19 april 2016
  BLOG: Hoe wendbare leiders zich onderscheiden Dit blog lezen
 • 14 april 2016
  BLOG: Hoe wendbare organisaties zich onderscheiden Dit blog lezen
 • 12 april 2016
  BLOG: De veranderende rol van de leider Dit blog lezen
 • 7 april 2016
  BLOG: Wendbaarheid is noodzakelijk voor toekomstbestendige organisaties Dit blog lezen
 • 1 april 2015
  BLOG: Traineeship van de toekomst Dit blog lezen
 • 18 december 2012
  BLOG: Beyond 70-20-10. Eigenaarschap onder de aandacht! Dit blog lezen
 • 14 december 2012
  BLOG: ROI bepalen op Learning & Development, is dat mogelijk? Dit blog lezen