BLOG - Maarten Tigchelaar

Drie ingrediënten voor een integraal Management Development-programma

Eerder heb je kunnen lezen dat ik van mening ben dat een integraal MD-programma de toekomst heeft. Hoe kom je tot zo’n programma? Volgens mij zijn er verschillende ingrediënten voor een integraal Management Development-programma.

Het startpunt voor een succesvol MD-programma ligt altijd in de ambitie, de strategie en specifiek in de organisatiedoelen. Wat ambieert de klant? Wat is daarin van de managementpopulatie nodig? Welke rol kan MD spelen? Welke doelen staan centraal in het MD? Wat zit er in de managementcultuur dat de realisatie mogelijk tegenwerkt of juist ondersteunt? Welke “taal” wordt er in de organisatie gebruikt om vorm te geven aan de doelstellingen? Voldoet de “taal” ook als het gaat om de toekomstige ambities? Behalve de organisatie als uitgangspunt te nemen, zijn er nog drie punten waar je in de basis rekening mee dient te houden.

Drie ingrediënten voor een integraal Management Development-programma

Een goed, ‘agile’ ontwerp 

Zorg voor een ontwerp dat gebaseerd is op een duidelijke business case (bv. met gebruikmaking van het V-model van Jack Philips) waarin ook de relatie met andere organisatiethema’s wordt meegenomen. Deze business case moet uitmonden in een goed, maar niet ‘over the top’ meetinstrumentarium dat het mogelijk maakt om voortgang op de verschillende doelen inzichtelijk te maken voor alle stakeholders.

In de uitvoering een integratie met het HR-beleid 

Bij VDS werken we vanuit het paradigma dat leren en presteren bij elkaar hoort. Waarom zou een organisatie investeren in ontwikkelprogramma’s als het niet zichtbaar wordt in betere prestaties en andere (niet) tastbare resultaten? Dus is dan ook een logische vraag: Wat gaat deelname aan dit programma voor jou bijdragen aan jouw prestaties/KPI’s/team uitdagingen? En hoe maak jij dit aantoonbaar voor jezelf en jouw organisatie?

Stel een integrale projectorganisatie op

Dit houdt het volgende in: een integrale (dus ook andere organisatiethema’s zitten aan tafel) projectorganisatie die collectief de paradigmashift heeft gemaakt van ‘evalueren op kwaliteit’ naar ‘inzichten verzamelen voor continue verbetering en bijsturing’. Een evaluatie heeft veel waarde mits het niet alleen wordt ingezet om terug te kijken (‘Wat ging goed?, Wat niet goed?’), maar om (uiteraard als collectief) vooruit te kijken (‘Wat moeten we nog meer, anders, beter doen?’).

De drie ingrediënten doorvertaald naar zeven randvoorwaarden

Je hebt nu drie belangrijke ingrediënten gekregen die je helpen om jouw Management Development-programma tot een integraal programma te maken. Maar dit is nog niet het uiteindelijke recept. Ik heb de drie ingrediënten op basis van de opgedane kennis, ervaringen en inzichten uit de praktijk doorvertaald naar zeven randvoorwaarden voor een succesvol MD-programma. Volgende week donderdag lees je in de laatste blog van deze reeks welke zeven randvoorwaarden dit zijn!

Deze blog is eerder verschenen als deel 3 van een blogreeks. Lees de andere blogs hier:

Deel 1: ‘Traditionele Management Development programma’s werken (bijna) niet meer’ 
Deel 2: ‘De ‘managers’ van de toekomst’ 
Deel 4: ‘Zeven randvoorwaarden voor een succesvol MD-programma’ 

6 mei 2016
Naar overzicht
Maarten Tigchelaar

Maarten Tigchelaar

Bekijk mijn profiel

Neem contact op met Maarten Tigchelaar

Andere blogs van Maarten

 • 8 december 2016
  BLOG: Een succesvol eigentijds traineeship: 3 valkuilen Dit blog lezen
 • 7 december 2016
  BLOG: Misverstand #3: Ik moet de trainees behouden, anders is mijn traineeship niet rendabel Dit blog lezen
 • 29 november 2016
  BLOG: 3 essentiële vragen voor elke organisatie die een eigentijds traineeship wil Dit blog lezen
 • 26 mei 2016
  BLOG: ATD Expeditie 2016: Learning agility verhogen Dit blog lezen
 • 22 mei 2016
  BLOG: ATD Expeditie 2016: een symbiose tussen hard en zacht Dit blog lezen
 • 13 mei 2016
  BLOG: Zeven randvoorwaarden voor een succesvol Management Development programma Dit blog lezen
 • 28 april 2016
  BLOG: De ‘managers’ van de toekomst Dit blog lezen
 • 21 april 2016
  BLOG: Traditionele Management Development programma’s werken (bijna) niet meer Dit blog lezen
 • 19 april 2016
  BLOG: Hoe wendbare leiders zich onderscheiden Dit blog lezen
 • 14 april 2016
  BLOG: Hoe wendbare organisaties zich onderscheiden Dit blog lezen
 • 12 april 2016
  BLOG: De veranderende rol van de leider Dit blog lezen
 • 7 april 2016
  BLOG: Wendbaarheid is noodzakelijk voor toekomstbestendige organisaties Dit blog lezen
 • 1 april 2015
  BLOG: Traineeship van de toekomst Dit blog lezen
 • 18 december 2012
  BLOG: Beyond 70-20-10. Eigenaarschap onder de aandacht! Dit blog lezen
 • 14 december 2012
  BLOG: ROI bepalen op Learning & Development, is dat mogelijk? Dit blog lezen