BLOG - Maarten Tigchelaar

De ‘managers’ van de toekomst

Eerder schreef ik al dat traditionele Management Development programma’s steeds minder populair worden. In de huidige tijd vind ik dat we minder een onderscheid moeten maken tussen management development en leiderschap development. Zowel managen als leiden zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Behalve het beschikken over competenties als structureren, controleren en plannen, dienen de managers van de toekomst échte leiders te zijn. Inspirerende leiders die hun mensen stimuleren om persoonlijk leiderschap te tonen, waardoor hun talenten en capaciteiten optimaal worden benut.

Bij het inrichten van een Management Development programma hoort niet één specifieke leiderschapsfilosofie. Het gaat namelijk altijd om maatwerk: elke MD-aanpak is uniek op maat van de organisatie, haar managementpopulatie, haar context en haar (potentiële)maatschappelijke bijdrage. Een toegepaste leiderschapsfilosofie is daarom altijd ondersteunend aan de leiderschapsfilosofie van de organisatie zelf. Deze aanvliegroute neemt niet weg dat ik een voorkeur heb voor een pragmatische filosofie.

Werken aan belangrijke leiderschapsparadoxen

Ik geloof in een leiderschapsfilosofie die betekenis geeft aan de rol van een manager/leider en persoonlijk leiderschap stimuleert én een die het mogelijk maakt om te werken aan belangrijke leiderschapsparadoxen, zoals:
• ‘durven loslaten’ versus ‘inspirerend sturen’
• ‘vertrouwen geven’ versus ‘controle behouden’
• ‘boegbeeld zijn’ versus ‘anderen de ruimte geven’
• ‘benutten van voordelen van structuur’ versus ‘zorgen voor creatieve chaos’
• ‘kwetsbaarheid tonen’versus ‘autoriteit inzetten’
• ‘handelen vanuit automie’ versus ‘werken met collectiviteit’
• ‘inzetten van manager’s rol’ versus ‘gebruik maken van expertise’

Elke manager heeft zijn/haar eigen pad te vinden in deze, niet-limitatieve, paradoxen. In mijn zoektocht naar een filosofie die een goed startpunt geeft voor het werken aan deze paradoxen, kwam VDS in 2014 in contact met het concept ‘Multipliers’ van Liz Wiseman. In het huidige tijdsbeeld geeft Liz een goed en werkbaar antwoord op de vraag “Hoe kan het zijn dat medewerkers briljant presteren bij de ene leidinggevende (Multiplier) en minder bij de andere (Diminisher)?”.

Haar internationale onderzoek laat zien dat ‘Multipliers’ in staat zijn om tot 90% van het talent en intelligentie van mensen en organisaties aan te boren. Diminishers scoren bijna twee keer zo laag (48%). Op krachtige wijze lichten de onderzoeksuitkomsten vijf cruciale managementdomeinen uit die bepalend zijn voor succes.

De vijf cruciale managementdomeinen die bepalend zijn voor succes

1. Talent Management: De mate waarin de unieke (onderliggende) talenten van medewerkers worden gezien, geactiveerd en ingezet.
2. Work Climate: de mate waarin een manager in staat is om een gezond, uitdagend en veilig werkklimaat te creëren waarin iedereen het beste uit zichzelf en anderen wil halen.
3. Decision making: de mate waarin een manager op cruciale momenten een transparant en gedeeld
besluitvormingsproces inricht en daarin medewerkers hun ‘common sense’ en collectieve intelligentie laat inzetten.
4. Deliver results: de mate waarin een manager werkelijk het De managers van de toekomsteigenaarschap, de verantwoordelijkheid en daaraan gekoppeld het vertrouwen aan medewerkers durft te geven om hun eigen rol/functie goed uit te voeren.
5. Setting Direction: de mate waarin een manager in staat is om medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid zelf aan het stuur te zetten van hun loopbaan, prestaties, richting en ontwikkeling.

De ‘managers’ van de toekomst maken werkelijk het verschil

Uit ervaring weet ik dat de meest hardnekkige paradoxen te koppelen zijn aan deze vijf cruciale aandachtsgebieden. Hierin kan een manager werkelijk het verschil maken voor zijn/haar mensen, de organisatie en uiteindelijk ook de samenleving. Deze laatste vanuit de gedachte dat mensen die gelukkiger zijn, beter presteren en meer betekenis geven aan en halen uit hun werk. Hierdoor presteert de organisatie als geheel niet alleen beter, maar draagt deze ook positief bij aan een mooiere samenleving.
Multipliers kan dan ook een werkbaar startpunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling van de managers van de toekomst. Uiteraard, mits deze in het MD-vraagstuk van de klantorganisatie past!

Op welke manier leidt Management Development nu daadwerkelijk tot succes?

Voor het ontwikkelen en inrichten van een succesvol Management Development programma dient de gekozen leiderschapsfilosofie natuurlijk met veel aandacht vertaald te worden naar de praktijk. Echter, succes valt of staat met een goede basis. Volgende week deel ik mijn drie basispunten voor een integraal MD-programma.

Deze blog is verschenen als deel 2 van een blogreeks. Lees de andere blogs hier:

Deel 1: ‘Traditionele Management Development programma’s werken (bijna) niet meer’ 
Deel 3: ‘Drie ingrediënten voor een integraal MD-programma’ 
Deel 4: ‘Zeven randvoorwaarden voor een succesvol MD-programma’ 

 

28 april 2016
Naar overzicht
Maarten Tigchelaar

Maarten Tigchelaar

Bekijk mijn profiel

Neem contact op met Maarten Tigchelaar

Whitepaper

Traditionele Management Development programma’s werken (bijna) niet meer

Nu Downloaden

Andere blogs van Maarten

 • 8 december 2016
  BLOG: Een succesvol eigentijds traineeship: 3 valkuilen Dit blog lezen
 • 7 december 2016
  BLOG: Misverstand #3: Ik moet de trainees behouden, anders is mijn traineeship niet rendabel Dit blog lezen
 • 29 november 2016
  BLOG: 3 essentiële vragen voor elke organisatie die een eigentijds traineeship wil Dit blog lezen
 • 26 mei 2016
  BLOG: ATD Expeditie 2016: Learning agility verhogen Dit blog lezen
 • 22 mei 2016
  BLOG: ATD Expeditie 2016: een symbiose tussen hard en zacht Dit blog lezen
 • 13 mei 2016
  BLOG: Zeven randvoorwaarden voor een succesvol Management Development programma Dit blog lezen
 • 6 mei 2016
  BLOG: Drie ingrediënten voor een integraal Management Development-programma Dit blog lezen
 • 21 april 2016
  BLOG: Traditionele Management Development programma’s werken (bijna) niet meer Dit blog lezen
 • 19 april 2016
  BLOG: Hoe wendbare leiders zich onderscheiden Dit blog lezen
 • 14 april 2016
  BLOG: Hoe wendbare organisaties zich onderscheiden Dit blog lezen
 • 12 april 2016
  BLOG: De veranderende rol van de leider Dit blog lezen
 • 7 april 2016
  BLOG: Wendbaarheid is noodzakelijk voor toekomstbestendige organisaties Dit blog lezen
 • 1 april 2015
  BLOG: Traineeship van de toekomst Dit blog lezen
 • 18 december 2012
  BLOG: Beyond 70-20-10. Eigenaarschap onder de aandacht! Dit blog lezen
 • 14 december 2012
  BLOG: ROI bepalen op Learning & Development, is dat mogelijk? Dit blog lezen