Feedback geven moeilijk? Blijkt van wel!

Het instrument ‘Feedback’ is al sinds jaren een bekend fenomeen en wordt ingezet om de onderlinge relaties tussen mensen te verhelderen. Zo worden er o.a. ‘blinde vlekken’ opgelost, ga je elkaar beter begrijpen, stel je grenzen en geef je over en weer informatie over hoe je elkaar percipieert. Wanneer je ontvankelijk bent voor feedback en [...]

Verhelderen, verbeteren en verdiepen van samenwerkingsrelaties: Feedback!

Door middel van het geven en ontvangen van feedback genereren we meer duidelijkheid over hoe we elkaar ervaren, wat de effecten hiervan zijn en creëren we op basis van deze informatie een mogelijkheid onszelf en elkaar te beïnvloeden, met name op basis van voortschrijdend inzicht en begrip. Hoewel feedback als communicatie instrument een bekend verschijnsel [...]

Een verbindend gesprek: 10 belangrijke elementen

Performance Management is bij het uitstek het juiste middel om samen bewust stil te staan bij het talent van mensen en deze talenten te erkennen en optimaal te benutten. Dat het traditionele Performance Management, gericht op het evalueren en beoordelen van prestaties, hieraan niet voldoet, is inmiddels ook al tot de meeste leiders doorgedrongen. Ook [...]

5 tips om tot een continue Performance Dialoog te komen

Tegenwoordig stappen steeds meer organisaties af van de traditionele Performance management gesprekken. Tradtioneel bestaande uit drie gespreksmomenten: een doelstellingengesprek waarin de  prestaties voor de komende tijd besproken worden, een voortgangs- of functioneringsgesprek waarin de prestaties besproken worden op de uitvoering en de kwaliteit en een beoordelingsgesprek waarin men te horen krijgt hoe men het heeft [...]