ABNAmro nieuws
20 december 2012

Trainingsveld vanaf 2013 vast onderdeel bij ABN AMRO Bedrijven!

In de aanloop van 2010 ontwikkelde VDS op verzoek van ABN AMRO een vorm van permanente educatie, on the job en ‘in huis’. Een vorm waarbinnen gebruik gemaakt wordt van train-de-trainer-sessies waarbij gekeken wordt of de ABN AMRO mensen zelf de rol van trainer kunnen oppakken. We spraken Rob Almering, directeur ABN AMRO Bedrijven Zuid-Nederland, over zijn ervaringen met Trainingsveld:

“Binnen ABNAMRO werd altijd veel aandacht besteed aan de kenniscomponent, maar het gaat veel meer om de balans tussen vaardigheden en competenties. De kwaliteit van je relatie met je klant en de mate waarin je het risicomanagement beheerst, bepalen samen het rendement. Er is dus zowel aandacht nodig voor kennisontwikkeling op het gebied van risico managen als aandacht voor het goed kunnen omgaan met klanten.”

Centrale rol voor leidinggevende

Trainingsveld is een continue aanpak als het gaat om het ontwikkelen van een team naar een optimaal samenwerkend en presterend geheel. Centraal staat de rol van de leidinggevende die als taak heeft teamleden te motiveren, het beste uit hen naar boven te halen en goed samen te laten werken. Rob: “Wij wilden de trainingen zo veel mogelijk zelf doen, dat draagt ook bij aan een betere teambuilding.”

Actuele thema’s en klantcases

Het Trainingsveld is opgebouwd uit twee stappen; een Train de Trainer en een Trainingsveld. In de Train de Trainer krijgt de leidinggevende inzichten en tools aangereikt om zelf als coach voor zijn team op te treden. Tijdens het Trainingsveld behandelt de leidinggevende samen met een professionele acteur vragen uit de praktijk met behulp van theorie en intensieve praktijkoefeningen. Rob: “Binnen Trainingsveld werken we met vaste sets van trainingen waarin actuele thema’s aan bod komen. De trainingen zijn van en door mensen zelf. Klantcases worden dus door mensen zelf gemaakt. Dat is een van de krachten van het programma.”

Cafetariamodel

Het MT Bedrijven heeft besloten dat vanaf 2013 ieder marktgebied in ieder kwartaal onder begeleiding van de trainer-acteur van VDS tenminste één trainingsveld zal uitvoeren, met name omdat ook het MT zo sterk gelooft in deze pro-actieve aanpak. Daar zijn we uiteraard heel erg trots op! Om naadloos aan te sluiten bij de praktijk is er in 2012 aan alle DB-ers gevraagd welke thema’s in de ze trainingsvelden aan de orde moeten komen. Daaruit is – naast een aantal overkoepelende en generieke onderwerpen – een zogenaamd ‘cafetariamodel’ ontstaan met 13 ontwikkelde trainingsvelden die precies de lading dekken van het commerciële proces. Zo is er een Trainingsveld Cold Calling, een Trainingsveld Voorbereiding Klantgesprek, maar ook een Trainingsveld ‘Partnering’ om klanttevredenheid nog verder uit te bouwen. We hebben ons hierbij ook laten leiden door het model van “De Brug’ dat ook in de Leergang Zaken wordt gebruikt.

Bulletin Trainingsveld

Om het voor ieder marktgebied zo eenvoudig mogelijk te maken om trainingsvelden te organiseren, hebben we een zogenaamde ‘interactieve pdf’ gemaakt met de titel ‘Bulletin Trainingsveld’. Deze helpt om een onderwerp te kiezen, om de logistiek te regelen en om de planning af te stemmen. Dit bulletin wordt via het Landelijk Projectteam Trainingsveld aan ieder marktgebied aangereikt. Ook zal er in januari voor alle leidinggevenden op diverse momenten een opfris-trainingsveld van één dagdeel worden gehouden om je kennis en vaardigheden weer aan te scherpen.

Meer weten over Trainingsveld? Neem contact op met Margot Grimberg

Wij beantwoorden al je vragen

Schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief!

Ontvang al het relevante ABN Amro nieuws direct in je mailbox