ABNAmro nieuws
9 juli 2014

Powerworkshop UitgesprokenTalent zet thema’s talent en drijfveren centraal

Het programma ‘UitgesprokenTalent’ van ABN AMRO stimuleert medewerkers om hun talenten te ontdekken en regie te nemen over hun eigen ontwikkeling en toekomst. Leidinggevenden hebben hier een belangrijke versterkende rol in. Gaby Walraven, HR Development Expert van ABN AMRO, is met VDS om tafel gaan zitten om te kijken hoe we de awareness hierover bij leidinggevenden  konden bevorderen. Zo is de Powerworkshop UitgesprokenTalent ontstaan. We spraken Gaby Walraven samen met Jan Brunsting, één van de trainers, over deze Powerworkshop.

Gaby Walraven

Gaby Walraven

Gaby: “UitgesprokenTalent is er op gericht dat we als organisatie steeds meer agile, echt wendbaar, dienen te zijn. Medewerkers bewust laten worden van hun employability is hierin van essentieel belang om medewerkers te stimuleren optimaal gebruik te maken van hun talenten. Niet alleen in belang van de organisatie, maar ook in het belang van de medewerkers zelf: zodat ze mee kunnen groeien met de ontwikkelingen binnen de bank, maar zodat ze ook aansluiting blijven houden met de ontwikkeling op de arbeidsmarkt”.

Digitaal platform

Speciaal voor het programma is een digitaal platform ontwikkeld om medewerkers door middel van een breed scala aan tools, testen en oefeningen bewust te maken van hun eigen talenten én aan te zetten tot het nemen van eigen initiatieven om zo de regie te houden over hun eigen loopbaan. Gaby: “Uitgangspunt is dat de medewerkers zelf aan de slag gaan op UitgesprokenTalent en eigen regie nemen over hun loopbaan. De leidinggevenden hebben hier een aanjagende en stimulerende rol in.”

Powerworkshop

Om leidinggevenden echt als versterkende factor in te kunnen zetten, was het belangrijk om awareness te creëren bij leidinggevenden. Dus vragen als ‘hoe belangrijk vind ik employability zelf en geef ik wel een goed voorbeeld’ beantwoorden. En vervolgens ‘hoe voer je dan het gesprek en welke punten kan ik nog ontwikkelen, om de gesprekken met mijn medewerkers nog effectiever te maken’. We hebben daarvoor met VDS twee producten ontwikkeld: ten eerste de ‘powerworkshop’ voor leidinggevenden en ten tweede als vervolgoptie ‘twee goede gesprekken’.”

Jan Brunstring

Jan Brunstring

Jan: “De powerworkshop is een groepssessie van een dagdeel, waarin het eerste gedeelte met name gericht is op de leidinggevende. In het tweede gedeelte richten we de blik vooral naar buiten, richting je medewerkers: met vragen als ‘hoe zouden jouw medewerkers vragen als wie ben ik, wat kan ik, etc. beantwoorden en hoe krijg je je medewerkers daadwerkelijk zover dat ze deze vragen gaan stellen?’. De additionele 1-op-1 gesprekken (‘twee goede gesprekken’) bieden de mogelijkheid om cases in te brengen en hiermee intensief aan de slag te gaan”.

Ruim 100 workshops

Gaby “We zijn in september 2013 gestart met de pilot van de Powerworkshop. Naar aanleiding daarvan zijn er nog behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd. De pilot was vooral gericht op het introduceren en toelichten van het digitale platform. Uiteindelijk is samen met VDS besloten om de introductie en uitleg van het platform, buiten beschouwing te laten en deelnemers te motiveren om aan de slag te laten gaan met de thema’s talent en drijfveren vanuit de intrinsieke motivatie in plaats vanuit een rationele extrinsieke motivatie (het volgen van een platform)”, aldus Gaby.
Gaby vervolgt: “De nieuwe Powerworkshop is uiteindelijk met een enorme vlucht van start gegaan in oktober: inmiddels zijn er ruim 100 workshops gegeven in acht maanden tijd en bijna de helft van de leidinggevenden hebben de Powerworkshop gevolgd. Bij het onderdeel Particulieren, waar we zijn gestart, hebben nagenoeg alle leidinggevenden de workshop gevolgd. Een heel mooi resultaat, zeker voor een workshop die niet verplicht is”.

Duidelijk startpunt

Gaby: “We horen overwegend positieve geluiden over de Powerworkshop. De workshop biedt in ieder geval een heel duidelijk startpunt. Als je de workshop overslaat en direct begint met vaardigheden aanleren, dan werk het niet.  Jan vult haar aan: “Men moet eerst warm gemaakt worden voor het thema. Elke Powerworkshop start daarom met een opwarmer waarin deelnemers stilstaan bij hun eigen functie en hoe lang ze al in deze functie zitten en hoe lang ze nog van plan zijn om in deze functie te blijven. Vervolgens gaan deelnemers aan de slag met  hun eigen talenten en of deze talenten wel optimaal benut worden. In het tweede gedeelte leren ze hoe ze deze bewustwording bij medewerkers kunnen creëren: welke vragen dien je daarvoor te stellen en hoe zorg je ervoor dat je medewerkers deze vragen gaan stellen?’.

Kracht van de trainers

Gaby: “Het aanspreken van de drijfveren bij leidinggevenden kan je alleen goed doen als je trainers hebt staan die zelf ook de ruimte voelen om het vanuit hun eigen kracht te doen. We zijn hierin goed geslaagd met VDS. Veel trainers bij VDS hebben al een behoorlijke bagage met onze organisatie en weten waar wij vandaan komen, dat maakt deze workshop ook zo sterk. Wat je nu ziet in de praktijk, is dat een aantal leidinggevenden die al een hoge betrokkenheid had, nog meer betrokken is na de workshop. Deze leidinggevenden passen het vragen stellen toe in bijvoorbeeld de kick-off of nemen het mee in de gesprekken met medewerkers”.

Kracht door maatwerk

Gaby: “Met alleen deze workshop zijn we er natuurlijk niet. Om de output van de workshop te waarborgen, vinden continu navraag en gesprekken plaats met onze HR Business Partners en wordt gekeken wat zij exact nodig hebben. Daar waar versnelling mogelijk is, kijken we wat daar aan workshops, ondersteuning of informatie nodig is en wanneer versnelling nog niet direct mogelijk is, kijken we welke andere tools, middelen of interventies we kunnen toepassen. En in dit maatwerk ligt volgens mij ook de kracht: zoveel mogelijk aansluiten bij wat er nu leeft in de business en daar het tempo op aanpassen in plaats van bankbreed op hetzelfde tempo door willen zetten”.

Wij beantwoorden al je vragen

Schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief!

Ontvang al het relevante ABN Amro nieuws direct in je mailbox